แสงธรรม
 


แสงธรรม


แสงธรรม

www.seismology.tmd.go.th

แสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก คือโครงการพระไตรปิฎกเสียง จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งธำรงธรรมและรักษาธรรมบริสุทธิ์ให้คงอยู่ โดยต้องการให้พุทธชนทุกเพศ ทุกวัยเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยรูปแบบสื่อเสียงเพื่อให้มีการใช้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันจริง ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปฟังพระไตรปิฎกเสียงได้ที่เว็บไซต์อุทยานธรรม www.uttayarndham.org

แสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก บอกเล่าบทนำโครงการ และมีซีดีพระไตรปิฎกเสียงให้ฟังและดาวน์โหลดได้ฟรี สื่อธรรม ธรรมจากพระไตรปิฎก ธรรมทุกวัน เกร็ดธรรม บทสวดมนต์ต่างๆ ธรรมสุขภาพ ธรรมกำลังใจ กัลยาณมิตร นอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมี พุทธวิธีปฏิบัติธรรม ปัญญานวัตการ ธรรมานุกรม รัตนเจดีย์ ฯลฯ.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.