อริสต้า ออกโมดูลแรง รับเทรนด์องค์กรขยายระบบ
 


อริสต้า ออกโมดูลแรง รับเทรนด์องค์กรขยายระบบ


อริสต้า ออกโมดูลแรง รับเทรนด์องค์กรขยายระบบ

อริสต้า เน็ตเวิร์กส์ ขยายแพลตฟอร์มคลาวด์ เสิร์ฟทางเลือกใหม่ความเร็วสูง 100กิกะบิต ยืนยันประสิทธิภาพโครงสร้างแบบสไปลน์ และระบบปฏิบัติการ Arista EOS...

อริสต้า เน็ตเวิร์กส์ บริษัทโซลูชั่นระบบเครือข่ายคลาวด์ คอมพิวติ้ง ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์โมดูลใหม่รุ่นความเร็ว 100 กิกะบิต ที่มาพร้อมอริสต้า EOS เพื่อความสามารถในการขยายระบบ รองรับผู้ใช้หลายช่องทางพร้อมกัน โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายเสมือน (Virtualization) ที่เป็นระบบเปิด เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนการใช้งานโปรแกรมแบบซ้อน (Programmable Overlays) ช่วยให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการทำงานที่มีเวิร์กโหลดสูง รวมทั้งการทำงานแบบ VM Mobility ได้อย่างราบรื่น ทำให้สามารถรองรับการขยายระบบขนาดใหญ่และปริมาณความต้องการพอร์ตเชื่อมต่อที่มาก ซึ่งเป็นความต้องการของระบบเครือข่ายคลาวด์

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์โมดูลใหม่รุ่นความเร็ว 100 กิกะบิต ได้แก่ รุ่น 7300X ที่มาพร้อมพอร์ต 10GBASE-T ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับการใช้งานระบบโดยใช้ระบบเครือข่ายทั้งแบบระดับเดียวและสองระดับ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเรื่องค่าใช้จ่าย และรุ่น 7500E ที่สามารถทำงานสนับสนุนมาตรฐาน IEEE 100GbE เต็มรูปแบบบนเครือข่ายไฟเบอร์ทั้งชนิดโหมดเดียวและชนิดหลายโหมด

สำหรับเครือข่ายสไปล์นของอริสต้า 7300X จะให้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามการทำงานของซอฟต์แวร์ ที่มาพร้อมพอร์ตเครือข่ายแบบ 10GBASE-T ใช้พลังงานต่อพอร์ตต่ำกว่าพอร์ตคลาสสิกรุ่น 10/100/1000 จึงช่วยให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนระบบเดิมที่เป็นแพลตฟอร์มแบบโมดูลไปสู่ระบบใหม่โดยแทบไม่กระทบกับโครงสร้างระบบเคเบิลของเดิมที่มีอยู่ ขณะที่ อริสต้า 7500E 100GbE สามารถช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบเครือข่ายเสมือน บนแพลตฟอร์มแบบโมดูล เพื่อปรับการใช้งานเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้หลายคนและใช้แบนด์วิธสูงได้ โดยผู้ที่ใช้ฟีเจอร์ Arista DANZ บนระบบปฏิบัติการอริสต้า EOS ยังสามารถมองเห็นทราฟฟิกบนเครือข่ายความเร็ว 100 กิกะบิต ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ Tap Aggregation บนแพลตฟอร์มของอริสต้า 7500E

ทั้งนี้ ปัจจุบันอริสต้ายังมีระบบ EOS Smart System Upgrad (SSU) สามารถตอบโจทย์การบูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ได้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในงานที่ซับซ้อนและท้าทายมากของผู้ดูแลดาต้าเซ็นเตอร์ ขณะเดียวกัน ลูกค้ายังสามารถบูรณาการองค์ประกอบต่างๆ ในระบบโครงสร้างพื้นฐานได้โดยไม่ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อทราฟฟิกของแอพพลิเคชั่น.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.