"งานวัดลอยฟ้า ญาณสังวร ๑๐๑ จิตตนคร" ธรรมนิทรรศการมิติใหม่ กลางกรุง
 


"งานวัดลอยฟ้า ญาณสังวร ๑๐๑ จิตตนคร" ธรรมนิทรรศการมิติใหม่ กลางกรุง 

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)  โดยได้รับการสนับสนุนจากวัดบวรนิเวศวิหาร คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปีฯ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคีทางธรรมมากกว่า ๑๐๐ องค์กร ร่วมกันจัด "งานวัดลอยฟ้า ญาณสังวร ๑๐๑ จิตตนคร The Hidden Capital" ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.  ณ  รอยัลพารากอนฮอลล์  ชั้น ๕   ศูนย์การค้าสยามพารากอน 


ครั้งนี้นับเป็นความต่อเนื่องจากงานวัดลอยฟ้าครั้งที่ ๑ พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ขึ้น ด้วยการจำลอง “จิตตนคร” จากพระนิพนธ์ในรูปแบบมหกรรมและนิทรรศการทางธรรมมิติใหม่ แปลกและแตกต่างเพื่อการเรียนรู้ เข้าใจ และน้อมนำไปใช้จัดการพัฒนา บริหารจัดการชีวิตและจิตใจตนเอง ให้เป็นผู้มีความสุข สงบ เย็น เป็นประโยชน์ให้ยิ่งๆ ขึ้น โดยมีเป้าหมายสำคัญที่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน

 

         “งานวัดลอยฟ้า ญาณสังวร ๑๐๑ จิตตนคร The Hidden Capital” จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกสักการะถวายเทิดพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเป็นการย้ำว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์ที่ทรงค่าจะยังได้รับการสืบสานต่อในปีที่ ๑๐๑ โดยมี ๒ ชุดนิทรรศการสำคัญ คือ “ญาณสังวรเถรธรรม” ที่แสดงให้ประจักษ์ในองค์คุณ ๑๐ ประการของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เป็นเถรธรรม ๑๐ ที่หมายถึงคุณธรรมของพระเถระอันควรแก่การรับรู้อย่างยิ่ง และ “จิตตนคร” พระนิพนธ์ในรูปแบบของละครวิทยุออกอากาศทางสถานีวิทยุเพื่อส่งเสริมการบริหารจิตถึง ๙๒ ตอน ในเชิงอุปมามีตัวละครที่แฝงข้อธรรมสำคัญว่าด้วยกระบวนการทางจิตใจในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง สนุกสนาน โดยจำลองเป็น ๕ ฉากสำคัญของเนื้อเรื่องเต็มพื้นที่ ๘,๐๐๐ ตารางเมตรของรอยัลพารากอนฮอลล์ คือ ไตรภูมิโลก จิตตนิทรรศน์ กองทัพมรรค โรงแสดงธรรม และห้องบริหารจิต พร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบริหารจิตอย่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยาย เสวนา อภิปราย สวดมนต์ จิตตภาวนา นานาครูบาอาจารย์นับสิบสำนักนัดแสดงธรรมครั้งใหญ่ตลอด ๕ วันพร้อมแนะนำการบริหารจิต ๑๐ พระอาจารย์ใหญ่ นำโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร, พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม ศิษย์หลวงตามหาบัว, พระอาจารย์มานพ อุปสโม, พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์, พระอาจารย์ชยสาโร ฯลฯ 

 

 ครั้งพิเศษที่ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดงรวมพลแสดงธรรมรูปแบบใหม่ทั้งละครเวที หุ่นสาย คอนเสิร์ต แฟชั่นโชว์ โดยเฉพาะการจัดละครเวทีครั้งสำคัญของเมืองไทยในชื่อว่า “จิตตา กับ นาคร” โดยนำเค้าโครงพระนิพนธ์ “จิตตนคร” ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ มาเรียบเรียงเขียนบทและกำกับการแสดงโดย นิกร แซ่ตั้ง ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ปี ๒๕๕๓  นำแสดงโดย เบนซ์, พรชิตา ณ สงขลา, โอ๊ต วรวุฒิ นิยมทรัพย์, อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์, ปุยฝ้าย(AF4) ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล และแม็ค(AF6) วีรคณิศร์ วัฒนกานต์กุล


 นอกจากนี้ ยังมีเหล่านักร้องชื่อดัง อาทิ ปาน ธนพร แวกประยูรและคณะศิลปินบัวลอย, มาลีวัลย์ เจมิน่าและคณะยุวพุทธฯ, ป๊อด Moderndog, ทฤษฎี ณ พัทลุง, บี๋ คณาคำ อภิรดี กับคณะธรรมะคีตะ ชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว ซึ่งอำนวยเพลงโดยธเนศ วรากุลนุเคราะห์, หมู่บ้านพลัมกับสถาบันดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาสาจัดเป็นคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ในโรงแสดงธรรม และตู่ นพพล โกมารชุน และ ปรียานุช ปานประดับ นำวงมโหระทึกขึ้นเวทีไตรภูมิโลก พร้อมวงนั่งเล่นที่เป็นการรวมตัวของ ๘ นักประพันธ์เพลงชั้นนำของเมืองไทยในค่ายแกรมมี่, เจี๊ยบ วรรธนา วีรยวรรธน, จีวันแบนด์, อุ๋ย Buddha Bless, อีกา (EKA), วงภูมิจิต ฯลฯ


         พลาดไม่ได้กับ ๒ กิจกรรมสุดพิเศษคือ การแสดงหุ่นสายสื่อผสม พุทธจินตนิทาน “จิตตนคร”  โดยคณะหุ่นสายเสมา กำกับการแสดงโดยนิมิตร พิพิธกุล ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี ๒๕๕๐  เรียบเรียงเพลงประกอบโดยณรงค์ ปรางเจริญ ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปี ๒๕๕๐ และเจ้าของรางวัลระดับโลกหลายรายการ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษถวายเจ้าพระคุณสมเด็จฯ และพลาดไม่ได้กับการแสดงธรรมปิดงาน “ธรรมดาเดินแบบ” ในชุด “ธรรมะศรัทธา” ครั้งแรกและครั้งสำคัญของการรวมพลังจิตศรัทธาในธรรมะของพระพุทธเจ้า โดย ๙ ดีไซเนอร์วงการแฟชั่น นำโดยคุณติ๋ม พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธุ์ ชักชวน ๙ ห้องเสื้อชั้นนำ ได้แก่ T-ra, Realistic Situation, Chai, Ab-Normal, Hook′s, Painkiller, Vickteerut, Pony Stone, Sretsis และ ๔๕ นางแบบและนายแบบมาจัดรายการแฟชั่นโชว์ที่แฝงธรรมครั้งแรกและครั้งเดียวในโอกาสนี้ให้สมกับวาระอันสำคัญ


         นอกจากนี้สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร และ คณะศิษย์ได้คัดสรร ๕ สุดยอดหนังสือคำสอนของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ให้จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นกรณีพิเศษในงานวัดลอยฟ้า ญาณสังวร ๑๐๑ รวมทั้งเล่มสำคัญคือ สัมมาทิฏฐิ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตรวจทานต้นฉบับ และ ญาณสังวร ๑๐๑ สารธรรม ที่เป็นหนังสือโฉมใหม่ พร้อม QR code สามารถเปิดฟัง ดู ชม เสียงและภาพเจ้าพระคุณสมเด็จตรงตามเนื้อหาในเล่ม 


         ติดตามข่าวล่าสุดได้จาก www.bia.or.th หรือ www.facebook.com/thehiddencapital101 ปฏิทินกิจกรรม online ที่ http://goo.gl/qeBlu6 ติดต่อส่วนงานกิจกรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โทรศัพท์ : ๐๘ ๖๓๑๑ ๐๙๐๐ // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.