เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ จับมือ มันดาล่าร์ แฟมิลี่ ก้าวกระโดดสู่โรงพยาบาลศูนย์กลางของ AEC
 


เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ จับมือ มันดาล่าร์ แฟมิลี่ ก้าวกระโดดสู่โรงพยาบาลศูนย์กลางของ AEC


เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ จับมือ มันดาล่าร์ แฟมิลี่ ก้าวกระโดดสู่โรงพยาบาลศูนย์กลางของ AEC

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ (WMC) จับมือกลุ่มโรงพยาบาลมันดาล่าร์ แฟมิลี่  (Mandalar Family)  ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการรักษาผู้ป่วยและการส่งต่อผู้ป่วย พร้อมทั้งร่วมกันดูแลและพัฒนาศักยภาพทางด้านการแพทย์  ให้กับประชากรใน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์  ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล (BCH) กล่าวว่า   ความร่วมมือดังกล่าวสืบเนื่องมาจากผลสำเร็จของการหารือกับทางผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาล มันดาล่าร์ แฟมิลี่ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ที่มีโรงพยาบาลเครือข่ายหลายแห่งและกำลังจะขยายธุรกิจไปยังเมืองย่างกุ้ง ส่วนโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ ก็เป็นโรงพยาบาลในเครือ บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล ที่อยู่ในระดับ พรีเมี่ยม ซึ่งมีศักยภาพพร้อมในด้านทางการแพทย์ สามารถให้การดูแลผู้ใช้บริการได้อย่างครบวงจร ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ส่วนสาเหตุที่เลือกจับมือกับกลุ่มโรงพยาบาลมันดาล่าร์ แฟมิลี่ เพราะโรงพยาบาลเอกชนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ รักษาโรคทั่วไป ยังขาดแคลนโรงพยาบาลตติยภูมิ ที่รักษาโรคเฉพาะทาง

และแม้ว่าหมอไทยจะยังเข้าไปรักษาคนไข้ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ไม่ได้ เพราะติดปัญหาใบประกอบโรคศิลปะ แต่การร่วมมือกับกลุ่มโรงพยาบาลมันดาล่าร์ แฟมิลี่   ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์อันดีทางด้านการแพทย์ในระดับอาเซียน     

จากเดิมที่ต้องมีนายหน้า คอยติดต่อคนไข้ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ การได้จับมือกับกลุ่มโรงพยาบาลมันดาล่าร์ แฟมิลี่  ทำให้สามารถติดต่อกับคนไข้ได้โดยตรง คาดว่าจะทำให้มีผู้ป่วยชาวพม่าเข้ามารักษาในโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้นเท่าตัว

นพ.สุรพงษ์ ลูกหนุมารเจ้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ กล่าวเสริมว่า ที่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์มีชาวพม่าเข้ามาใช้บริการมากเป็นอันดับสอง รองจากชาวสหรัฐอเมริกา เรามีหมอชาวพม่าทำงานร่วมกับหมอไทย และมีฐานคนไข้เดิมอยู่แล้ว การร่วมมือกับกลุ่มโรงพยาบาล มันดาล่าร์ แฟมิลี่  ในครั้งนี้  ทางโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ มุ่งเน้นการรักษาพยาบาลให้คนไข้ได้รับการรักษา และช่วยปรับปรุงการรักษาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ให้ได้มาตรฐาน

โดยทางโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ จะจัดส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศูนย์ต่าง ๆ ให้บริการออกตรวจในโรงพยาบาลของกลุ่มโรงพยาบาลมันดาล่าร์ แฟมิลี่  อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีการประชุมการรักษาทางไกลระหว่างประเทศ (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) เพื่อเสริมประสิทธิภาพการรักษาและให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องและแม่นยำ 

สำหรับผู้ป่วยบางรายที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยหรือต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาจากหลายสาขา ก็จะมีการส่งต่อมายังโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ เพื่อดำเนินการรักษาต่อไป อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย   

“หลังจากร่วมมือกับกลุ่มโรงพยาบาล มันดาล่าร์ แฟมิลี่   สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในอนาคตอาจขยายความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เวียดนาม มั่นใจว่าโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ มีความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลศูนย์กลางของ AEC ภายใน 3-5 ปีข้างหน้านี้” นพ.สุรพงษ์ กล่าวสรุป.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.