กินเหล้า2วันซ้อน อ้อนโรคลมอัมพาต
 


กินเหล้า2วันซ้อน อ้อนโรคลมอัมพาต


กินเหล้า2วันซ้อน อ้อนโรคลมอัมพาต

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น ฟินแลนด์ ได้รับบทเรียนจากการค้นคว้าว่า ท่านชายควรจะละเว้นจากการดื่มเหล้าติดๆกันมากเกินกว่าอาทิตย์ละ 2 หน เพราะพิษภัยของมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกินมากน้อยอย่างเดียว หากยังอยู่ที่ความถี่ห่างอีกด้วย

การดื่มกินโดยลืมตัว เหมือนกับการปล่อยตัวให้ตกไปอยู่กลางดงของโรคร้าย นับแต่โรคเส้นเลือดเลี้ยงสมองอุดตัน ผู้ที่ก๊งแต่พอสันฐานประมาณจะเสี่ยงภัยต่ำที่สุด ในขณะที่ผู้ที่ทำตนเป็นคอทองแดง ก็จะต้องเสี่ยงมากขึ้นตามส่วน ยิ่งกับโรคเส้นเลือดสมองแตก ก็จะยิ่งเสี่ยงแบบประสานงาหนักเท่านั้น

คณะนักวิจัยกล่าวว่า ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ดื่มติดๆ กันมากเกินกว่าอาทิตย์ละ 2 หน จะล่อแหลมกับการเสียชีวิตด้วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาต มากกว่าคนที่ไม่ได้แตะเลยถึง 3 เท่า ความเสี่ยงในเรื่องนี้ ไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณการกินมากน้อยเลย.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.