ปตท.เชิญร่วมสัมผัสไม้เมืองหนาว 3-9 เม.ย.ระยอง
 


ปตท.เชิญร่วมสัมผัสไม้เมืองหนาว 3-9 เม.ย.ระยอง


ปตท.เชิญร่วมสัมผัสไม้เมืองหนาว 3-9 เม.ย.ระยอง

ปตท. เชิญร่วมงาน  “The Miracle of Natural Gas : Miracle Romance…ไม้เมืองหนาวสุดโรแมนติกของโลก” สัมผัสไม้เมืองหนาวหลากหลายพันธุ์ อาทิ ทิวลิป ลิลลี่ ไฮเดนเยียร์ ลาเวนเดอร์ ที่เติบโตจากพลังงานความเย็นที่มาจากก๊าซธรรมชาติ ร่วมชมเทคโนโลยีการพัฒนาการนำพลังงานความเย็นจากก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์  ศึกษาผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมทางพลังงานความเย็นเพื่อพัฒนาการปลูกไม้เมืองหนาว ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเกษตรเชิงอนุรักษ์ ในจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2557 ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.30 น.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.