วิจัยใบทุเรียนเทศหาสารต้านมะเร็ง
 


วิจัยใบทุเรียนเทศหาสารต้านมะเร็ง


 วิจัยใบทุเรียนเทศหาสารต้านมะเร็ง

นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กล่าวถึงกรณีมีประชาชนสอบถามข้อมูลเรื่องสมุนไพร ทุเรียนเทศ เข้ามาที่สถาบันวิจัยสมุนไพร  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   หลังมีการเผยแพร่สรรพคุณของใบทุเรียนเทศว่าสามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้ดี ว่า  ทุเรียนเทศ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นสูงประมาณ 5-6 เมตร อยู่ในวงศ์เดียวกับน้อยหน่า ถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาเขตร้อน  ต่อมามีการนำมาปลูกแพร่หลายในประเทศเขตร้อน โดยคนไทยนำทุเรียนเทศมาประกอบอาหาร   ส่วนใบมีสรรพคุณทางยาใช้รักษาโรคผิวหนัง  แก้ไอ ปวดตามข้อและความดันโลหิตสูง 

จากรายงานการวิจัยของต่างประเทศพบว่า สารสกัดจากใบทุเรียนเทศมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเต้านม ปอด ตับ  ตับอ่อนและผิวหนังในหลอดทดลอง  นอกจากนี้  ยังมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของมะเร็งตับอ่อนและยังสามารถลดการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะอื่นได้ด้วย  

"แม้งานวิจัยจะพบว่ามีคุณสมบัติต้านมะเร็ง  แต่ก็มีข้อมูลการวิจัยพบว่า สารแอนโนนาซิน ที่มีอยู่ในพืชชนิดนี้มีพิษต่อเซลล์ประสาท  จึงจำเป็นต้องผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยต่างๆ  อีกมากมาย  ดังนั้น สถาบันวิจัยสมุนไพร  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะรวบรวมวัตถุดิบใบทุเรียนเทศในประเทศไทย  มาศึกษาความเป็นพิษเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการ  เพื่อเป็นข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค และวางแผนศึกษาวิจัยเพื่อหาทางนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป" // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.