แนะผู้ผลิตไทยพัฒนาอาหารฮาลาลเจาะตลาดมุสลิมทั่วโลก
 


แนะผู้ผลิตไทยพัฒนาอาหารฮาลาลเจาะตลาดมุสลิมทั่วโลก


 แนะผู้ผลิตไทยพัฒนาอาหารฮาลาลเจาะตลาดมุสลิมทั่วโลก

นายญาณพัฒน์ อู่ทองทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) กล่าวว่า ข้อมูลจากสถาบันอาหาร ระบุว่ามุสลิมทั่วโลกมีประมาณ 2,000 ล้านคน อาศัยอยู่ในทวีปเอเชียมากที่สุดประมาณ 1,365 ล้านคน กล่าวเฉพาะมุสลิมในอาเซียนมีประมาณ 264 ล้านคน หรือราว 40% ของจำนวนประชากรในอาเซียนทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ 606 ล้านคน  และประเทศที่มีมุสลิมอยู่มากกว่า 60% ของจำนวนประชากรในประเทศ คืออินโดนีเซีย, มาเลเซีย และบรูไน  โดยอินโดนีเซียมีมุสลิมสูงถึง 210 ล้านคน หรือคิดเป็น 88% ของจำนวนประชากร 241 ล้านคน 

ส่วนมาเลเซียมีมุสลิม 17.5 ล้านคน หรือคิดเป็น 60.4% ของจำนวนประชากร 29 ล้านคน  ส่วนที่บรูไนมีมุสลิม 0.3 ล้านคน หรือราว 67% ของจำนวนประชากร 0.4 ล้านคน โดยประเทศไทยมีมุสลิมอยู่ประมาณ 7 ล้านคน ประเมินว่าตลาดอาหารฮาลาลในอาเซียนมีมูลค่าราว 80,000 ล้านดอลลาร์ และมีการเติบโตสูง โดยเฉพาะภาคการค้าปลีกผ่านทางโมเดิร์นเทรด
สำหรับทิศทางตลาดอาหารตะวันออกกลาง จากการรวบรวมของสถาบันอาหาร พบว่ามีแนวโน้มเติบโตดี  โดยประเทศตะวันออกกลาง 17 ประเทศ ได้แก่ อียิปต์ อิหร่าน ตุรกี อิรัก ซาอุดิอาระเบีย เยเมน ซีเรีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิสราเอล จอร์แดน ปาเลสไตน์ เลบานอน โอมาน คูเวต การ์ต้า บาห์เรน และไซปรัส    มีประชากรรวม 396.65 ล้านคน 

ขณะที่ประเทศความร่วมมืออ่าวหรือประเทศจีซีซี มีประชากรรวม 49.8 ล้านคน ประกอบด้วย ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน คูเวต การ์ต้า และบาห์เรน  ซึ่งกลุ่มประเทศจีซีซีถือเป็นช่องทางสำคัญในการเข้าสู่ตลาดตะวันออกกลาง โดยผ่านผู้นำเข้า ผู้กระจายสินค้า หรือสร้างพันธมิตรกับผู้ผลิตท้องถิ่น หรือลงทุนร่วม และสร้างเครือข่ายกับกลุ่มผู้ให้บริการอาหารเช่น โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

​​"การดำเนินกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลอย่างถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคและสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าอาหารฮาลาลของไทย ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้มากขึ้น และยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอาหารฮาลาล ตลอดจนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้บริโภคให้มีความมั่นใจในสินค้าอาหารฮาลาลของไทย"นายญาณพัฒน์กล่าว// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.