3 พระจอมเกล้า รับพระราชทานปริญญาบัตร 3-4 เม.ย.นี้
 


3 พระจอมเกล้า รับพระราชทานปริญญาบัตร 3-4 เม.ย.นี้


3 พระจอมเกล้า รับพระราชทานปริญญาบัตร 3-4 เม.ย.นี้

กำหนดการ 3 สถาบันพระจอมเกล้า รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 3-4 เมษายนนี้...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิตของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวนประมาณ 13,000 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 ช่วงเช้าและช่วงบ่าย และวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 ช่วงบ่าย ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 ช่วงบ่าย 
2.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 ช่วงเช้า
3.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 ช่วงบ่าย

ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ในวันพิธีจริงวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.