คิดยาแก้โรคขี้ลืม ของผู้สูงอายุได้
 


คิดยาแก้โรคขี้ลืม ของผู้สูงอายุได้


คิดยาแก้โรคขี้ลืม ของผู้สูงอายุได้

วารสาร  “ประสาทวิทยาศาสตร์”  ของสหรัฐฯรายงานว่า นักวิจัยมหาวิทยาลัยฟลอริดา สามารถคิดค้นยาแก้อาการขี้ลืมของผู้สูงอายุ ซึ่งไม่ใช่เป็นเพราะโรคสมองเสื่อมได้

ยาแม้ว่าจะยังไม่อาจใช้กับคนได้ แต่นักวิจัยเชื่อว่า จะเป็นประโยชน์แก่ประชากรผู้สูงอายุของโลกในวันหนึ่งข้างหน้า

การลืมทิ้งสิ่งของไว้ที่โน่นที่นี่ และลืมสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ต้องอาศัยความจำ ที่เรียกว่า “ความจำส่วนใช้งาน” ซึ่งขึ้นอยู่กับความสมดุลของสารเคมีในสมอง นักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐฯพบว่า ผู้สูงอายุมักจะมีสารเคมีในสมองส่วนนี้ผิดส่วนไป

ดร.เจนนิเฟอร์ ไบซัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะประสาทวิทยาศาสตร์ หัวหน้านักวิจัยกล่าวว่า “การแพทย์ปัจจุบัน สามารถเนรมิตอายุคนให้ยืนยาวขึ้นได้ และบัดนี้ถึงคราวแล้ว ที่เราพยายามจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้สูงขึ้นตามไปด้วย และหัวใจของสิ่งนี้ อยู่ที่การหายุทธวิธีและการบำบัดรักษา เพื่อปรับปรุงสุขภาพของสติปัญญา ให้เพิ่มขึ้นตามด้วย”// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.