รร.สาธิต มศว ประสานมิตร หลักสูตรนานาชาติ เปิดสอบคัดเลือก นักเรียน ป.6
 


รร.สาธิต มศว ประสานมิตร หลักสูตรนานาชาติ เปิดสอบคัดเลือก นักเรียน ป.6


 รร.สาธิต มศว ประสานมิตร หลักสูตรนานาชาติ เปิดสอบคัดเลือก นักเรียน ป.6

 

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร หลักสูตรนานาชาติ เปิดสอบคัดเลือก นักเรียน ป.6 หลักสูตร EP Programme หรือหลักสูตรปกติ และนักเรียนที่กาลังศึกษาระดับ Year 7 หลักสูตรนานาชาติ เข้าศึกษาต่อในระดับ Year 8 ในวันที่ 22 มีนาคม 2557


สนใจสมัครได้ที่ www.spip.in.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-260-9621-3// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.