เทศบาลเมืองอรัญประเทศ ฟิตจัด ล้างตลาดโรงเกลือ สัปดาห์ละ 2-3 วัน
 


เทศบาลเมืองอรัญประเทศ ฟิตจัด ล้างตลาดโรงเกลือ สัปดาห์ละ 2-3 วัน


 เทศบาลเมืองอรัญประเทศ ฟิตจัด ล้างตลาดโรงเกลือ สัปดาห์ละ 2-3 วัน


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม  นายประธาน เอื้อนุกูล ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า เทศบาลเมืองอรัญประเทศ ร่วมกับ ตลาดเทศบาลตำบลป่าไร่ และเจ้าหน้าที่ตลาดโรงเกลือ นำรถดับเพลิง บรรทุกน้ำไปฉีดล้างตลาดโรงเกลือ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และล้างบริเวณทางเข้า – ออกที่หน้าด่านศุลกากร อรัญประเทศ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง เพื่อให้ตลาดสะอาดปราศจากเชื้อโรค ที่อาจมากับสินค้าที่บรรทุกมาจากกัมพูชา และให้ตลาดโรงเกลือ สะอาด ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.