กสทช.ผุดศูนย์เตือนโรมมิ่งมือถือที่สุวรรณภูมิ ลดปัญหาบิลช็อก
 


กสทช.ผุดศูนย์เตือนโรมมิ่งมือถือที่สุวรรณภูมิ ลดปัญหาบิลช็อก


กสทช.ผุดศูนย์เตือนโรมมิ่งมือถือที่สุวรรณภูมิ ลดปัญหาบิลช็อก

กสทช. ตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารชั่วคราวประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ข้อมูลป้องกันปัญหาค่าบริการโรมมิ่งสูงผิดปกติ แก่ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนที่เดินทางไปต่างประเทศ...

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ภายหลังจากที่สำนักงาน กสทช. ได้จับมือผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายกำหนดให้ใช้เลขหมาย และวิธีการเดียวกันในการปิดบริการดาต้า ด้วยการกด *106# แล้วกดโทรออก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหากรณีผู้ใช้บริการถูกเรียกเก็บค่าบริการในการใช้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ (International Roaming) จากการนำโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนไปใช้งานต่างประเทศในอัตราที่สูงมากอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.2556 ล่าสุด สำนักงาน กสทช. ได้เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กสทช. ณ บริเวณประตูทางเข้า-ออก หมายเลข 6 ส่วนผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี รวมถึงเป็นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องของการระมัดระวัง และเรื่องการใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฟน รวมถึงวิธีการปิดบริการข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ

"เรามองว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหากรณีผู้ใช้บริการถูกเรียกเก็บค่าบริการในการใช้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ คือการป้องกันไม่เกิดปัญหาด้วยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ในเรื่องของการระมัดระวัง และเรื่องวิธีการใช้งานอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนอย่างถูกต้องแก่ทุกภาคส่วน โครงการดังกล่าวจึงเกิดขึ้น" เลขาธิการ กสทช. กล่าว

นายฐากร กล่าวอีกว่า สิ่งที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการทั้งหมดนั้น ด้วยมุ่งหวังจะช่วยลดปัญหากรณีผู้ใช้บริการถูกเรียกเก็บค่าบริการในการใช้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศลงได้ เชื่อว่าเมื่อประชาชนผู้บริโภคเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการระมัดระวังการใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และวิธีการปิดบริการข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับประชาชนผู้นั้นอีก ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการพบปัญหาอัตราค่าบริการสูงผิดปกติก็สามารถร้องเรียนมาได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงาน กสทช. หมายเลข 1200.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.