น่าห่วง ! คนไทยเกือบ 13 ล้านคนมีปัญหาสุขภาพจิต
 


น่าห่วง ! คนไทยเกือบ 13 ล้านคนมีปัญหาสุขภาพจิต


 น่าห่วง !  คนไทยเกือบ 13 ล้านคนมีปัญหาสุขภาพจิต


นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขตบริการสุขภาพที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัดได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และตาก เพื่อติดตามความคืบหน้าของการจัดบริการสาธารณสุขร่วมกันของสถานพยาบาลทุกระดับที่อยู่ในพื้นที่ เชื่อมโยงกันทั้งในระดับเขต และภายในจังหวัดเสมือนเป็นโรงพยาบาลเดียวกัน เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีประมาณกว่า 3 ล้านคนร่วมกัน ตั้งแต่เจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ทั่วไปจนถึงป่วยขั้นรุนแรง ตามนโยบายการพัฒนาระบบบริการเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง

 

 

จากการสำรวจปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนไทยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีมากถึงร้อยละ 20 หรือประมาณ 13 ล้านคน และป่วยทางจิตแล้วกว่า 3 ล้านคน มีแนวโน้มพบเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสภาพสังคมเมือง ซึ่งมีความเปราะบาง ประชาชนใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่ เร่งจัดบริการดูแลรักษาและป้องกัน โดยในปีนี้ทุ่มงบประมาณ 360 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลจิตเวช 1 แห่งประจำเขตบริการสุขภาพที่ 2  ที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นศูนย์กลางดูแลผู้ที่มีปัญหาใน 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่  พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ และตาก คาดจะเปิดบริการในปี 2560  ขณะเดียวกันกระจายบริการรักษาลงในระดับอำเภอ หมู่บ้าน พบว่าได้ผลดี ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาดีขึ้น// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.