เรียนปริญญาโท ฟรี 50% ที่สวีเดน
 


เรียนปริญญาโท ฟรี 50% ที่สวีเดน


เรียนปริญญาโท ฟรี 50% ที่สวีเดน

University of Skovde มอบทุนให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ในโครงการ International Scholarships for Master’s Students ประจำปีการศึกษา 2014 ที่สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ในประเทศสวีเดน มูลค่าทุน ประมาณ 320,000 บาท...

University of Skovde ประเทศสวีเดน มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ในโครงการ International Scholarships for Master’s Students ประจำปีการศึกษา 2014 เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่สนใจเข้าศึกษาต่อในประเทศสวีเดน โดยทุนที่ได้จะเป็นครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 320,000 บาท และจะหมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 มี.ค. 57 นี้

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษา
- เป็นนักศึกษาจากประเทศในรายชื่อ (ประเทศไทยอยู่ในรายชื่อด้วย)
- มีผลการเรียนดี ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนจากสถาบัน
- ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ยื่นผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS
- ไม่ได้อยู่ระหว่างการรับทุนอื่น หรือมีหน่วยงานอื่นออกค่าเล่าเรียนให้

ทุนนี้จะเปิดให้ในทุกสาขา ที่เปิดสอนระดับปริญญาโทโดยทาง University of Skovde เพราะฉะนั้น สามารถตรวจสอบสาขาที่เปิดสอนได้ที่ www.his.se/courses

ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา สามารถสมัครผ่านระบบ University Admission ของประเทศสวีเดน โดยเลือกหลักสูตรและมหาวิทยาลัย Skovde ไว้อันดับแรก โดยสมัครเข้าเรียนได้ที่ www.universityadmissions.se

ซึ่งผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก สามารถเข้าไปสมัครทุนในระบบออนไลน์ได้ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยเข้าไปที่ www.his.se/scholarships เพื่อศึกษารายละเอียดและกรอกแบบฟอร์มสมัครทุนการศึกษา.

 

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.