ไทย-พม่า ขยายเวลาเปิดด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี จากตี5ครึ่ง ถึง 4 ทุ่ม
 


ไทย-พม่า ขยายเวลาเปิดด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี จากตี5ครึ่ง ถึง 4 ทุ่ม


 ไทย-พม่า ขยายเวลาเปิดด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี  จากตี5ครึ่ง ถึง 4 ทุ่ม


พ.อ.เทอดศักดิ์ งามสนอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในฐานประธานคณะกรรมการชายแดนไทย-พม่า ส่วนทองถิ่น (ทีบีซี.) แม่สอด-เมียวดี และพ.ต.มิยา เฮ ผู้บังคับกองพันที่ 24 เมียวดี ตรงข้าม อำเภอแม่สอด ในฐานะประธานทีบีซี.ฝ่ายพม่า พร้อมด้วยคณะกรรมการชายแดนไทย-พม่า ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย-พม่า ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด


ทั้งนี้  ที่ประชุมกรรมการทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบที่จะร่วมกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามแนวชายแดนไทย-พม่า ในช่วงฤดูแล้ง และบริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทย-พม่า ด้านฝ่ายไทยได้เสนอให้ฝ่ายพม่า ไม่ให้ประชาชนฝ่ายพม่าเข้าไปอาศัยอยู่บนเกาะสาธารณะ ซึ่งกำลังเป็นข้อพิพาทระหว่างไทย-พม่า โดยขอให้ฝ่ายพม่าห้ามปรามไม่ให้ประชาชนพม่าเข้าไปอาศัยบนเกาะ เนื่องจากมีการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น ค้ายาเสพติด

 

พ.ต.มิยา เฮ แจ้งในที่ประชุมในกรณี ที่ทางฝ่ายไทยจะทำพนังกั้นดินริมฝั่งแม่น้ำเมย เพื่อป้องกันดินถล่ม บริเวณบ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด นั้น ทางพม่าต้องการให้ฝ่ายไทยแจ้งฝ่ายพม่าก่อน เพื่อให้ทางพม่าได้มีความเห็นชอบร่วมกัน ซึ่งฝ่ายพม่ารับปากที่จะไปดำเนินการ

 

ด้าน พ.อ.เทอดศักดิ์ กล่าวว่า ฝ่ายไทยโดยทางรัฐบาลได้มีมติให้ขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรแม่สอด-เมียวดี บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-พม่า จากเวลา 06.00 น.เป็นเวลา 05.30 น. ไปจนถึงเวลา 22.00 น. ซึ่งเหลือขั้นตอนทางกระทรวงมหาดไทยประกาศเท่านั้น ขณะที่ทางฝ่ายพม่ารับทราบ และจะแจ้งให้หน่วยเหนือทราบต่อไป

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.