กิจกรรมยุคทองวรรณคดีไทยในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 


กิจกรรมยุคทองวรรณคดีไทยในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย


กิจกรรมยุคทองวรรณคดีไทยในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้ทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนง ในโอกาสนี้ อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดกิจกรรม “ยุคทองวรรณคดีไทยในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ในวันเสาร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.00 น. - 17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รวบรวมพระราชประวัติในด้านต่างๆ อาทิ พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ พระราชนิพนธ์ และดนตรีไทย พร้อมชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส ครบ 200 ปี วันครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภาพยนตร์วรรณคดีไทยในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และการแสดงละครนอก ละครใน จากบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และกิจกรรมแข่งขันต่อโมเดล พระปรางค์วัดอรุณฯ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่ โทร. 02-257-4300 ต่อ 223, 225 หรือติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.tkpark.or.th และ www.facebook.com/tkparkclub// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.