สวคท.จัดประกวดวิทยาศาสตร์ ชิงเงินกว่า 6 แสนบาท
 


สวคท.จัดประกวดวิทยาศาสตร์ ชิงเงินกว่า 6 แสนบาท


สวคท.จัดประกวดวิทยาศาสตร์ ชิงเงินกว่า 6 แสนบาท

สวคท.และบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด จัดโครงการความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 ชวน นศ.ส่งผลงานเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 690,000 บาท...

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวคท.) และบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนนักวิทย์ สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดโครงการ ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 (The 7th Sci & Tech Initiative and Sustainability Awards : STISA 7) ภายใต้หัวข้อ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการสำหรับอุตสาหกรรมสีเขียว (Product and Process Design Contest for Green Industries) เพื่อชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมถึง 690,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaistisa.org พร้อมส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงงานวิจัยได้ตั้งแต่วันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2557 นี้.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.