เรียน ป.โทฟรีที่เนเธอร์แลนด์ มูลค่า 1.4 ล้านบาท
 


เรียน ป.โทฟรีที่เนเธอร์แลนด์ มูลค่า 1.4 ล้านบาท


เรียน ป.โทฟรีที่เนเธอร์แลนด์ มูลค่า 1.4 ล้านบาท

Nyenrode Business Universiteit มอบทุนเรียนปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ มูลค่า 1.4 ล้านบาท พร้อมโครงการให้ได้ไปศึกษาที่ยุโรป เอเชีย และแอฟริกาด้วย...

Nyenrode Business Universiteit ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนต่างชาติ ภายใต้โครงการ Nyenrode’s International MBA เพื่อเรียนต่อหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ ซึ่งหลักสูตรนี้นอกจากจะได้เรียนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์แล้ว ยังมีโครงการให้ได้ไปศึกษาที่ยุโรป เอเชีย และแอฟริกาอีกด้วย สามารถติดตามรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่ http://www.nyenrodechallenge.com/internationalmba.html

โดยจำนวนทุนการศึกษาที่มอบให้มีจำนวน 5 ทุน ประกอบด้วย
-
ทุนเต็มจำนวน 1 ทุน มูลค่า 32,500 ยูโร (1,400,000 บาท)
-
ทุนส่วนหนึ่ง 2 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 ยูโร (800,000 บาท)
-
ทุนส่วนหนึ่ง 2 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 ยูโร (400,000 บาท)

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครที่จะเข้าร่วมโครงการรับทุน ต้องมีดังนี้
-
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
-
เปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลก
-
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
-
มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS
-
คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้สมัคร

ทั้งนี้ ขั้นตอนการสมัครสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ หลังจากนั้นก็ส่งเอกสารที่ทางโครงการต้องการไปทางไปรษณีย์หรืออีเมล์ โดยเข้าไปสมัครได้ที่ www.nyenrodechallenge.com/index.html#sigup

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ของทุนการศึกษานั้น สามารถดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ www.nyenrodechallenge.com ซึ่งจะหมดเขตรับสมัครทุนวันที่ 2 มีนาคม 2014 และประกาศผลให้ทราบภายในวันที่ 27 มีนาคม 2014 นี้.

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.