เดอะมอลล์กรุ๊ป มุ่งพัฒนาการศึกษาเด็กยากจน
 


เดอะมอลล์กรุ๊ป มุ่งพัฒนาการศึกษาเด็กยากจน


เดอะมอลล์กรุ๊ป มุ่งพัฒนาการศึกษาเด็กยากจน

“สุทธิพงษ์–อัจฉรา–สันทนา อัมพุช” เป็นตัวแทนครอบครัวแจกทุนการศึกษา

เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาคนและสังคม สานต่อเจตนารมณ์ของบิดา (เสี่ยศุภชัย อัมพุช) บรรดาลูกหลานในครอบครัว อัมพุช โดย กฤษณา อัมพุช นำทีมน้องๆ สุทธิพงษ์–อัจฉรา–สันทนา อัมพุช และ บุษราคัม ชันซื่อ ร่วมแจกทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนได้มีโอกาสทางการศึกษา และมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิมิตร) เขตสวนหลวง กทม.ในโอกาสวันครบรอบการจากไปของ “คุณแม่บุญเลี้ยงอัมพุช” เมื่อเร็วๆนี้

กฤษณา อัมพุช นำทีมน้องๆ

กฤษณา อัมพุช นำทีมน้องๆ "สุทธิพงษ์-อัจฉรา-สันทนา อัมพุช" และ บุษราคัม ชันซื่อ มอบความรักและโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กๆที่ยากจน

กฤษณา อัมพุช กล่าวว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคุณพ่อ ที่เห็นความสำคัญเรื่องการศึกษา โดยส่งลูกๆ ทุกคนให้ได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุด และด้วยความพากเพียร อุตสาหะ ชอบการเรียนรู้ของคุณพ่อก็สามารถทำให้สร้างเดอะ มอลล์ กรุ๊ป ให้เป็นปึกแผ่น และลูกๆ ก็ใช้วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาต่อยอดทางธุรกิจ จนเป็นธุรกิจระดับประเทศ ที่ผ่านมา ครอบครัวตน มีแนวคิดทำบุญใน 2 เรื่องคือ การศึกษา และการช่วยเหลือผู้ป่วย โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา จะมี 2 แห่ง ที่ทำอย่างต่อเนื่องมายาวนานคือ ที่โรงเรียนพยุหคีรี วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตบ้านเกิดของคุณพ่อ โดยครอบครัวตน ร่วมพัฒนาโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงมากว่า 10 ปี และที่โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิมิตร) เขตสวนหลวง กทม. อันเป็นบ้านเกิดของคุณแม่ ดังนั้น เมื่อทั้งคุณพ่อและคุณแม่สิ้นไปแล้ว ทางครอบครัวตน ในนามเดอะ มอลล์ กรุ๊ป จึงถือโอกาสสานต่อเจตนารมณ์ของคุณพ่อในการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนต่อไป นอกจากนี้  ยังมีโรงเรียนและโรงพยาบาลอื่นๆ อีกมากมาย ที่เราให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.