อาการ"หลังยาว" เพราะกรรมพันธุ์
 


อาการ"หลังยาว" เพราะกรรมพันธุ์


อาการ


นักวิทยาศาสตร์ของจีนและสกอตแลนด์ค้นพบว่า สาเหตุที่คนบางคนมีอาการ “หลังยาว” ก็เนื่องมาจากหน่วยพันธุกรรมตัวหนึ่งเกิดเกขึ้นมา ทำให้สมองไม่อาจทำหน้าที่อันจำเป็นอย่างหนึ่งได้

วงการพากันยกย่องว่า การค้นพบเรื่องนี้นับเป็นการค้นพบสิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญอย่างหนึ่ง ในการมุ่งค้นหาตัวการ เป็นผู้ควบคุมการกระทำกิจกรรมต่างๆ ของร่างกาย และหวังว่า การค้นพบนี้อาจจะเป็นหนทางไปสู่การคิดยารักษาอาการนี้ ซึ่งจะเป็นบุญกับคนไข้พวกนี้ เช่น เกียจคร้านกับการออกกำลังกาย ซึ่งมีจำนวนเป็นล้านๆราย

นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบในการศึกษากับหนูที่ถูกขุนจนอ้วน และเริ่มจะป่วยเป็นโรคพวกเบาหวาน ความดันโลหิตสูงอย่างคน แต่พอทดลองให้กินยา ปรากฏว่า ช่วยให้พวกมันมีอาการดีขึ้น

หัวหน้านักวิทยาศาสตร์จีนได้เล่าให้ฟังว่า “เราพบว่าหนูที่มีหน่วยพันธุกรรมกลายเหล่านี้ ก็มีลักษณะอาการแบบเดียวกับคนเรา บางตัวจะเดินแค่เพียง 1 ใน 3 ของหนูตัวอื่น แถมเดินก็เดินอุ้ยอ้าย แล้วพอมันอ้วน ก็จะเป็นโรคแบบเดียวกับคน” เขาบอกอย่างเชื่อมั่นว่า การค้นพบครั้งนี้อาจจะทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องความอ้วนเสียใหม่.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.