สาธิต ม.รังสิต เปิดตัวที่เชียงใหม่ ย้ำการเรียน-สอน2ภาษาดันเด็กไทยไป AEC
 


สาธิต ม.รังสิต เปิดตัวที่เชียงใหม่ ย้ำการเรียน-สอน2ภาษาดันเด็กไทยไป AEC


 สาธิต ม.รังสิต เปิดตัวที่เชียงใหม่ ย้ำการเรียน-สอน2ภาษาดันเด็กไทยไป AEC


ที่โรงแรมแชงกรีลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานนิทรรศการแห่งการเรียนรู้ ในกิจกรรมประจำปี "Open House 2014"  เน้นย้ำแนว Bilingual Education Beyond Asean ทวิภาษานำการศึกษาไทย ก้าวไกลล้ำอาเซียน โดยมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานกรรมการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต พ.อ.ศ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตนกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ภู่ตระกูล ผู้อานวยการโครงการภาษาอังกฤษประกาศนียบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเสวนาเมื่อเร็วๆ นี้

ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยลัยรังสิต เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนมีปณิธานและความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงเรียนต้นแบบ ผู้นำรูปแบบการเรียนการสอนแบบทวิภาษาแบบองค์รวม ที่มีความพร้อมทั้งด้านภาษาที่เด็กควรได้อย่างน้อยสองภาษา คือ ไทย-อังกฤษ อย่างมีประสิทธิภาพ และหลักสูตรความพร้อมสำหรับเด็กเล็ก โดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งหลักสูตรดนตรีที่พัฒนาทุกอย่างไว้ครบวงจร 

"ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยใช้เวลาหลายสิบปีในการเรียนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับอยู่ในระดับไม่สูงนัก ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการฝึกทำแบบฝึกหัดทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ แต่ยังไม่สามารถพูดหรือเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งถึงเวลาที่ควรจะหาแนวทางในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ง่ายขึ้น โดยผ่านการเรียนรู้แบบหลักสูตรสองภาษา ปัจจุบันเรื่องการศึกษามีวิชาที่ต้องการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ซึ่งทางโรงเรียนจะมุ่งพัฒนาให้นักเรียนเกิดความเชี่ยวชาญทางด้าน ICT ด้วยการปฏิบัติ สำหรับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้ทัดเทียมกับนานาชาติ ในที่นี้หมายถึงให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง"

ดร.อภิรมณ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม Open House 2014 จัดขึ้น เพื่อเปิดบ้านให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมทำความรู้จักหลักสูตรการเรียนการสอนสองภาษา ที่จะมาพร้อมการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้จะได้พบกับการแสดงคนตี นิทรรศการวิชาการ ห้องเรียนผลงานวิชาการ บูธสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ศิลป์ดนตรี และเทคโนโลยีสารสนเทศ มุมเด็ดเบ็ก ประเมินพัฒนาการ ทดสอบสัมภาษณ์ มุมผู้ปกครอง พร้อมกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมรับของรางวัลและของที่ระลึกครบรอบ 10 ปี 

ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2557 เปิดตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาสำรองที่นั่ง หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-442-208 มือถือ 087-661-5151 และ WWW.SBS.AC.TH// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.