รณรงค์นุ่งขาวห่มขาว ร่วมงานมาฆบูชา จัดเวียนเทียนรอบองค์พระบรมสารีริกธาตุ ที่สนามหลวง
 


รณรงค์นุ่งขาวห่มขาว ร่วมงานมาฆบูชา จัดเวียนเทียนรอบองค์พระบรมสารีริกธาตุ ที่สนามหลวง


 รณรงค์นุ่งขาวห่มขาว ร่วมงานมาฆบูชา จัดเวียนเทียนรอบองค์พระบรมสารีริกธาตุ ที่สนามหลวง


   เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันมาฆบูชา ว่า มหาเถรสมาคมได้แจ้งไปยังวัดต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 30,000 วัด เตรียมกิจกรรมและสถานที่ไว้รองรับพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม โดยปีนี้กรมการศาสนารณรงค์นุ่งขาวห่มขาว เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ การรณรงค์ด้านจิตอาสาในกลุ่มเยาวชนและการดูแลผู้สูงอายุ


  สำหรับการจัดงานกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง สมาคมสภาองค์กรพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรม   ภายในงานจะจัดกิจกรรมบรรยายธรรม กิจกรรมธรรมเทศนา การเวียนเทียนรอบองค์พระบรมสารีริกธาตุที่นำมาประดิษฐานเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงการจัดนิทรรศการเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เยี่ยมชม อาทิ นิทรรศการหลักธรรม หลักเศรษฐกิจพอเพียง
 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.