กยศ.กระเป๋าแฟบไร้เงินให้เด็กกู้เรียน ชง กกต.ไฟเขียวใช้งบกลางปล่อยกู้ปี 57
 


กยศ.กระเป๋าแฟบไร้เงินให้เด็กกู้เรียน ชง กกต.ไฟเขียวใช้งบกลางปล่อยกู้ปี 57


กยศ.กระเป๋าแฟบไร้เงินให้เด็กกู้เรียน ชง กกต.ไฟเขียวใช้งบกลางปล่อยกู้ปี 57

อุ้มลูกหนี้เก่าส่วนรายใหม่ส่อวืด

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2557 ที่ประชุมได้หารือถึงการปล่อยกู้ให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ กยศ.ได้มีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินให้ผู้กู้ยืม ทั้งรายเก่าและใหม่ จำนวน 727,396 ราย วงเงิน 30,316 ล้านบาท แต่เนื่องจากที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ตัดงบประมาณปี 2557 ของ กยศ.ไปจำนวน 6,700 ล้านบาท ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ แม้แต่จะปล่อยกู้ให้กับผู้กู้รายเก่าก็ยังไม่พอ ดังนั้น ทางกองทุนฯ จึงทำเรื่องเสนอของบประมาณกลางเพื่อปล่อยกู้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 2,118 ล้านบาท แบ่งเป็น ผู้กู้รายเก่าจำนวน 710 ล้านบาท ผู้กู้รายใหม่จำนวน 1,408 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อน ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะได้รับอนุมัติจำนวนเท่าไหร่

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ทางกองทุนมีงบฯสำหรับจัดสรรเป็นเงินกู้ยืมในปี การศึกษา 2557 อยู่จำนวนหนึ่ง แต่เท่าที่ดูอาจไม่พอแม้แต่จะปล่อยกู้ให้รายเก่า ดังนั้น ทางกองทุนฯ จึงเสนอขออนุมัติใช้งบประมาณกลางเพื่อมาปล่อยกู้ให้นักเรียนแต่ยังไม่ทราบว่าจะได้รับอนุมัติเท่าไหร่ อย่างไรก็ตาม ทางกองทุนฯ ได้แจ้งมาว่า หากได้รับงบฯแล้วขอให้ปล่อยกู้รายเก่าก่อน ซึ่งในส่วนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจจะไม่มีปัญหา เพราะผู้กู้รายใหม่ยังสามารถไปกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้

ในอนาคต (กรอ.) อีกหนึ่งกองทุนได้ แต่ในส่วนของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหากเงินไม่พอจริงๆ ปีนี้ก็อาจไม่สามารถปล่อยกู้ให้กับผู้กู้รายใหม่ได้ สำหรับรายละเอียดจำนวนผู้กู้และจำนวนเงินตามระดับการศึกษา ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายเก่า 62,780 ราย รายใหม่ 50,000 ราย วงเงิน 1,533 ล้านบาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ราย เก่า 55,632 ราย รายใหม่ 50,000 รายวงเงิน 3,211 ล้านบาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รายเก่า 63,332 ราย รายใหม่ 2,500 ราย วงเงิน 2,527 ล้านบาท ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี รายเก่า 433,152 ราย รายใหม่ 10,000 รายวงเงิน 23,043 ล้านบาท.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.