สช.ปรับปรุงระเบียบศธ.คุมกวดวิชาผ่านออนไลน์
 


สช.ปรับปรุงระเบียบศธ.คุมกวดวิชาผ่านออนไลน์


 สช.ปรับปรุงระเบียบศธ.คุมกวดวิชาผ่านออนไลน์

นายบัณทิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) อยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา เพื่อให้ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนกวดวิชา เพราะระเบียบที่ใช้ในปัจจุบันไม่ครอบคลุมการเรียนการสอนออนไลน์ที่เพิ่งเกิดขึ้น และได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปี

 

จึงจำเป็นต้องมาศึกษาเพื่อออกระเบียบมากำหนดมาตรฐานของการเรียนการสอนของโรงเรียนกวดวิชาในระบบออนไลน์ โดยจะเพิ่มการควบคุมดูแลอย่างไรให้มีมาตรฐาน ดูแลเนื้อหาสาระในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเช่นเดียวกับการเรียนกวดวิชาทั่วไปที่ สช.จะเข้าไปตรวจสอบ ดูสื่อการเรียนการสอนต่างๆ สัดส่วนของครูผู้สอน และราคาเหมาะสมหรือไม่

 

นอกจากนี้ คิดว่าในส่วนของโรงเรียนกวดวิชาที่สอนกันในห้องเรียนทั่วไป จะต้องแก้ไขระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชาเพิ่มเติมอีกเช่นกัน เพราะปัจจุบันหลายโรงเรียนใช้พื้นที่บริเวณรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นห้องเรียนสอน ซึ่งระเบียบ ศธ.ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมเช่นกัน จึงต้องปรับปรุงให้ทันสมัย ทั้งเรื่องของห้องเรียน ความปลอดภัย จำนวนผู้เรียนต่อห้อง เป็นต้น// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.