คณบดี มรภ.มหาสารคาม เผยผลิตครูตอบสนองความต้องการ-แต่บรรจุผิดประเภท
 


คณบดี มรภ.มหาสารคาม เผยผลิตครูตอบสนองความต้องการ-แต่บรรจุผิดประเภท


 คณบดี มรภ.มหาสารคาม เผยผลิตครูตอบสนองความต้องการ-แต่บรรจุผิดประเภท


นายสุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เปิดเผยถึงกรณีแนวคิดของ นายภาวิช ทองโรจน์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ระบุว่าเสนอให้สถาบันฝ่ายผลิตรครูปรับหลักสูตรการผลิตครูระดับปริญญาตรีใหม่เนื่องจากกำหนดวิชาเอกที่แยกเป็นสาขาเช่น สาขาประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทำให้เมื่อเรียนจบออกไปเป็นครูแล้วไม่สามารถสอนวิชาทั่วไปได้ ว่าจริงๆแล้วคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มีระบบการผลิตที่ตอบสนองทุกอย่างความต้องการของประเทศอยู่แล้ว เพียงแต่ปัญหาที่ผ่านมาคือหน่วยงานที่นำครูไปใช้ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) บรรจุครูผิดประเภท เช่น เอาครูที่จบหลักสูตรประถมศึกษา ไปบรรจุในระดับมัธยมศึกษา  เป็นต้น เพราะโรงเรียนไม่มีอัตราบรรจุ ดังนั้นจึงต้องแก้ปัญหาที่หน่วยงานต้นสังกัดของครูด้วยโดยการบรรจุครูให้ตรงวิชาเอก // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.