เตือน ′ผู้ป่วยไต′ ห้ามกินมะเฟือง เหตุมีกรดออกซาลิคมาก
 


เตือน ′ผู้ป่วยไต′ ห้ามกินมะเฟือง เหตุมีกรดออกซาลิคมาก


 เตือน ′ผู้ป่วยไต′ ห้ามกินมะเฟือง เหตุมีกรดออกซาลิคมาก

 
รศ.นพ.ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร อายุรแพทย์ หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มะเฟืองเป็นผลไม้เขตร้อนที่คนไทยนิยมรับประทาน โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีความนิยมและโฆษณาสรรพคุณว่า สามารถลดน้ำตาลได้และดีต่อผู้ป่วยเบาหวานนั้น จากการทบทวนงานวิจัยยังไม่พบงานวิจัยที่สนับสนุนในเรื่องดังกล่าวมากนัก แต่พบว่ามีข้อควรระวังในการรับประทานมะเฟือง โดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคไต การรับประทานมะเฟืองสามารถทำให้เกิดอาการไตวาย และส่งผลกระทบต่อสมองทำให้เกิดภาวะชักได้ เพราะในมะเฟือง โดยเฉพาะมะเฟืองชนิดเปรี้ยวจะมีสารบางชนิดที่ผู้ป่วยโรคไตไม่สามารถขับออกจากร่างกายได้
 

“ผลการศึกษาพบว่า ในมะเฟืองเปรี้ยวจะมีปริมาณกรดออกซาลิคมากกว่ามะเฟืองชนิดหวาน ซึ่งในผู้ป่วยโรคไต โดยเฉพาะระยะ 4-5 ที่ต้องฟอกไตแล้ว จะไม่สามารถขับสารชนิดนี้ได้ ทำให้แม้แต่การกินเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลต่อสมองได้ ทำให้สะอึก ซึมและชักได้ ส่วนผู้ป่วยไตระยะปานกลาง หากรับประทานมากเกินไป ก็ทำให้เกิดอาการได้เช่นกัน และจะทำห้ไตเสื่อมลง จึงเป็นกลุ่มที่ต้องระวัง ส่วนคนทั่วไปสามารถรับประทานได้ แต่ต้องไม่มากจนเกินไป” รศ.นพ.ม.ล.ชาครีย์ กล่าวและว่า รพ.รามาฯ เคยพบผู้ป่วยที่มีอาการไตวายเฉียบพลันจากมะเฟือง 2-3 ราย โดยพบว่ารายหนึ่งมีอาการไตอยู่ก่อน ส่วนอีกรายอายุประมาณ 20 ปี ได้ดื่มน้ำคั้นสดของมะเฟืองประมาณ 1ลิตร ทำให้ปัสสาวะไม่ออก เมื่อตรวจได้พบตะกอนออกซาเลตในไต โดยในประเทศแถบเอเซียก็พบเคสลักษณะดังกล่าวเช่นกัน และมีงานวิจัยจากประเทศไตหวัน ที่ทำในหนูทดลองก็พบว่าทำให้เกิดนิ่วในไต อย่างไรก็ตาม การรับประทานมะเฟืองในคนทั่วไปสามารถทำได้ แต่ควรระวังในผู้ป่วยไต และผู้สูงอายุ เพราะอาจมีโรคไตหรือความเสื่อมของไตมากกว่าคนปกติ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในรามาชาแนล www.ramachannel.tv// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.