หึ่ง! เลื่อนเปิดภาครับอาเซียนแค่ปี1 ม.หัวใสหวังน.ศ.ชิงมีงานทำก่อนที่อื่น
 


หึ่ง! เลื่อนเปิดภาครับอาเซียนแค่ปี1 ม.หัวใสหวังน.ศ.ชิงมีงานทำก่อนที่อื่น


--> END FB COMMENT --> Start ADS Google Adsense 468x60-->


 หึ่ง! เลื่อนเปิดภาครับอาเซียนแค่ปี1 ม.หัวใสหวังน.ศ.ชิงมีงานทำก่อนที่อื่นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะทำงานแอดมิสชั่นส์ฟอรั่ม ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะทำงานแอดมิสชั่นส์ฯ ได้หารือกรณีที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เลื่อนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2557 จากเดิมสอบในวันที่ 7-10 ธันวาคม 2556 เป็นวันที่ 8-11 มีนาคม 2557 ประกาศผลสอบวันที่ 24 เมษายน 2557 ส่วนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 เดิมสอบวันที่ 8-11 มีนาคม 2557 เป็นวันที่ 26-29 เมษายน 2557 ประกาศผลสอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ซึ่งส่งผลกระทบกับระบบการคัดเลือกในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ และการรับสมัครแอดมิสชั่นส์ ที่จะต้องขยับออกไปเช่นกัน โดยที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ไปดูช่วงเวลาที่คาดว่าจะสามารถส่งรายชื่อตัดสิทธิผู้ที่สอบผ่านรับตรงของมหาวิทยาลัย และระบบโควต้าที่เหมาะสม แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่กระทบกับการประกาศผลสอบแอดมิสชั่นส์ ที่กำหนดไว้วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เพื่อไม่ให้กระทบกับการรายงานตัวและการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย ซึ่งปีนี้ส่วนใหญ่จะเริ่มเปิดเทอมในช่วงกลางเดือนสิงหาคม-กันยายน และนำเข้าหารือร่วมกันในการประชุม ทปอ. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ทั้งนี้การหารือเลื่อนปฏิทินดังกล่าวเฉพาะในปีการศึกษา 2557 เท่านั้น ส่วนปีการศึกษา 2558 ยังไม่มีการหารือ

นายพงษ์อินทร์กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยจัดสอบรับตรงหลังเดือนมีนาคมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและขอให้มหาวิทยาลัยไม่จัดสอบรับตรงเอง ให้ใช้ผลการทดสอบของหน่วยงานกลางที่ได้รับการยอมรับ โดยจะขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมระบบเคลียริ่งเฮาส์ และอาจจะมีการดำเนินการมากกว่า 1 รอบนั้น เท่าที่ดูเป็นแนวทางที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ย้ำมาตลอดว่า ไม่อยากให้มหาวิทยาลัยจัดสอบรับตรงเอง เพราะทำให้นักเรียนต้องวิ่งรอกสอบหลายที่ และเป็นภาระค่าใช้จ่ายกับผู้ปกครอง แต่ให้รับในระบบที่ไม่ต้องใช้การสอบ อาทิ ระบบโควต้า ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อเสนอที่ให้มีการจัดเคลียริ่งเฮาส์มากกว่า 1 รอบนั้น เป็นแนวคิดที่ดี และคณะทำงานแอดมิสชั่นส์ฯ ก็เคยพูดคุยถึงเรื่องนี้ เพราะจะทำให้นักเรียนมีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยได้มากขึ้น โดยสอบและยื่นคะแนนเพียงครั้งเดียว

ด้าน นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธาน ทปอ. กล่าวภายหลังการประชุมคณะทำงาน ทปอ.ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการปรับเลื่อนปฏิทินการคัดเลือกแอดมิสชั่นส์ ประจำปี 2557 ที่เหมาะสม โดยยึดหลักการเดิมให้เด็กได้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อน โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในการประชุม ทปอ. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ส่วนความคืบหน้ากรณี ทปอ.มีมติให้มหาวิทยาลัยเลื่อนการเปิดภาคเรียนไปอยู่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม-กันยายน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนใน 2558 นั้น เท่าที่ดูมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ทยอยเลื่อนเปิดเทอมตามมติ ทปอ.แล้ว ส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ปรับช่วงเวลาการเปิดและปิดภาคเรียน แต่แบ่งเป็นระดับชั้น โดยปี 1 จะเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนสิงหาคม แต่ในระดับชั้นปี 2 ขึ้นไป จะเปิดในช่วงเดือนมิถุนายนตามเดิม เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา และมีงานทำที่รวดเร็วกว่านักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ นั้น เรื่องนี้ไม่น่าจะจริง เพราะที่ผ่านมา ทปอ.มีมติชัดเจนอยู่แล้วว่ามหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. จะเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน พร้อมกัน ซึ่งก็น่าจะเป็นไปตามมติดังกล่าว

"ช่วงเวลาการเปิดและปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย ควรจะเปิดเรียนพร้อมกันในทุกชั้นปี เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่สะดวกต่อการบริหารจัดการ และอาจทำให้ภาระงานของอาจารย์มากขึ้น ขณะเดียวกันการเรียนในบางวิชาที่ต้องคาบเกี่ยวกันก็อาจจะทำให้มีปัญหาในการบริหารจัดการของอาจารย์ ดังนั้น หากเปิดภาคเรียนพร้อมกันทุกชั้นปีจะเป็นสิ่งดี และทำให้ไม่เกิดปัญหา ทั้งนี้แม้ว่าการเลื่อนเปิดและปิดภาคเรียน จะเป็นอำนาจของมหาวิทยาลัย แต่ผมเห็นว่าไม่ควรที่จะเปิดเรียนไม่พร้อมกันในทุกระดับชั้นปี" นพ.รัชตะกล่าว

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า การเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในภาพรวมของ มศว จะเปิดเรียนพร้อมกันในทุกชั้นปีในวันที่ 18 สิงหาคม แต่จะมีเพียงนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปี 5 เท่านั้น ที่ มศว จะเปิดเรียนตามปกติในเดือนมิถุนายน เนื่องจากนักศึกษากลุ่มนี้จะต้องไปฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งโรงเรียนดังกล่าว จะเปิดสอนในเดือนพฤษภาคม

 

...........

 

 

(ที่มา:มติชนรายวัน 5 กุมภาพันธ์ 2557)


ร่วมเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กกับมติชนออนไลน์
www.facebook.com/MatichonOnline

อ่านล่าสุด  คน--> FB COMMENT -->


// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.