FORTH จับมือแลกเปลี่ยนทีโอทีพัฒนาอุปกรณ์สื่อสาร
 


FORTH จับมือแลกเปลี่ยนทีโอทีพัฒนาอุปกรณ์สื่อสาร


FORTH จับมือแลกเปลี่ยนทีโอทีพัฒนาอุปกรณ์สื่อสาร

FORTH ลงนามใน MOU กับทีโอที ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ หวังขึ้นเป็นผลิตอุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารทดแทนการสั่งซื้อจากต่างประเทศในอนาคต ขณะที่ ปี57 รับงาน กฟภ.มูลค่า 919 ล้านบาท เชื่อปีนี้รายได้-กำไรโตกว่าปีก่อน...

นายพงษ์ชัย  อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ FORTH กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ทางด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เพื่อแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญในการผลิตอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการสื่อสารให้มีความก้าวหน้า ซึ่งในอนาคตมีโอกาสที่จะผลิตเป็นอุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารต่างๆอาทิ อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่ออินเตอร์เนต ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ทดแทนอุปกรณ์ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศได้

“ฟอร์ท และทีโอที มีการร่วมมือทางธุรกิจมาเป็นเวลานาน ซึ่งทางทีโอทีเป็นลูกค้าที่มีความสำคัญและมีการสั่งซื้อสินค้า FORTH อย่างต่อเนื่อง โดยในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดความสัมพันธ์ รวมถึงการแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ตลอดจนร่วมพัฒนาสินค้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อลดการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศได้ในอนาคต” ปธ.กก.บริหาร บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น กล่าว


นายพงษ์ชัย กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 ทางบริษัทฯเชื่อว่าจะสามารถมีอัตราการเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากขณะนี้บริษัทเริ่มรับรู้งานจากภาครัฐ โดยล่าสุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ลงนามสัญญาจ้างเหมา ออกแบบ จัดหา พร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) และ IP Core Network มูลค่าโครงการกว่า 919 ล้านบาท ทั้งนี้ งานดังกล่าวเป็นงานที่ร่วมกับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ในนามของ กิจการค้าร่วม เอฟเอ็ม (FM Consortium) โดยเป็นมูลค่าโครงการเฉพาะส่วนของฟอร์ทกว่า 455 ล้านบาท

ปธ.กก.บริหาร บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น กล่าวอีกว่า บริษัทฯยอมรับว่า งานในส่วนภาครัฐอาจมีความล่าช้า โดยบริษัทยังคงเข้าประมูลงานจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นงานที่มีมูลค่าสูงและมีกำหนดระยะเวลาการรับรู้ที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการหาลูกค้ารายอื่นๆมาทดแทน เช่น งานจากรัฐวิสาหกิจ และเอกชนอื่นๆที่ต้องอาศัยเทคโนโลยี และรายได้จากบริษัทฯย่อยที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น รวมถึงบริษัท- ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง ที่มีการจัดตั้งไปเมื่อปลายปี 2556 น่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในปีนี้

นายพงษ์ชัย กล่าวด้วยว่า เชื่อว่าปี 2557 งานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร จะมีอัตราการเติบโตในด้านของอัตรากำไรขึ้นต้นที่ดี ประกอบกับธุรกิจโทรคมนาคมยังมีช่องทางการเติบโตอีกจำนวนมาก  ไม่ว่าเป็นด้านเทคโนโลยี หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ด้านการสื่อสารที่ต้องมีการผลิตและพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของการการสื่อสาร โดยทาง FORTH ได้มีการพัฒนาสินค้า และบุคลากร รวมถึงการบริการให้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน.

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.