เฟซบุ๊กครบทศวรรษ-คนใช้เพิ่ม
 


เฟซบุ๊กครบทศวรรษ-คนใช้เพิ่ม


เฟซบุ๊กครบทศวรรษ-คนใช้เพิ่ม

ประธานบริหารฝ่ายการเงินของเว็บไซต์เฟซบุ๊ก เผยว่า จำนวนผู้ใช้เฟซบุ๊กทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 1,230 ล้านคน โดยมีใช้งานส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา...

นายเดวิด เอเบอร์สแมน ประธานบริหารฝ่ายการเงินของเว็บไซต์เฟซบุ๊ก เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก ให้สัมภาษณ์สื่อสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ก่อนถึงวันครบรอบ 10 ปี ก่อตั้งเฟซบุ๊กในวันที่ 4 ก.พ. ระบุว่าเฟซบุ๊กกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้งานกับระบบออนไลน์ของเฟซบุ๊กเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกกลุ่ม หลังบริษัทวิจัยข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศหลายแห่งทั่วโลกประเมินว่าสถิติผู้ใช้งานเฟซบุ๊กจะลดลงต่อเนื่อง เพราะผู้ใช้วัยรุ่นหันไปใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทอื่นๆ เพิ่มขึ้น ทั้งทวิตเตอร์ ทัมเบลอร์ สแน็ปแชท อินสตาแกรม และพินเทอร์เรสต์

อย่างไรก็ตาม เฟซบุ๊กเผยผลสำรวจสถิติผู้ใช้งานทั่วโลกจากการรวบรวมข้อมูลในปี 2556 พบว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กเพิ่มเป็น 1,230 ล้านคนทั่วโลก หรือ 1 ใน 6 ของจำนวนประชากรโลกทั้งหมด ขณะที่สหรัฐฯมีผู้ใช้เฟซบุ๊กมากที่สุด 146.8 ล้านคน ตามด้วยอินเดีย 84.9 ล้านคน บราซิล 61.2 ล้านคน และอินโดนีเซีย 60.5 ล้านคน นอกจากนี้ เว็บไซต์ข้อมูลสถิติออนไลน์ “ไอสแตรท–เทอจีแล็บ” ระบุว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 80 เปอร์เซ็นต์ในปี 2556 โดยเฉพาะบุคคลในวัยเกษียณซึ่งใช้เฟซบุ๊กในการตามหาและสนทนากับเพื่อนฝูงที่ไม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลานาน รวมถึงใช้สื่อสารกับสมาชิกครอบครัวที่อยู่กันคนละพื้นที่.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.