สธ.เร่งกวาดล้างมาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทย ประเดิมที่อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
 


สธ.เร่งกวาดล้างมาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทย ประเดิมที่อ.ท่าสองยาง จ.ตาก


 สธ.เร่งกวาดล้างมาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทย ประเดิมที่อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์โรคมาลาเรียในประเทศไทย ว่า สำนักระบาดวิทยารายงานผลการเฝ้าระวังโรคในปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1-26 มกราคม พบผู้ป่วย 288 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ตาก ยะลา ระนอง อุบลราชธานี และตราด ทั้งนี้ การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียที่ผ่านมาได้ผลดีขึ้นเรื่อยๆ จำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปี 2543 ที่มีผู้ป่วย 140,500 ราย ในปี 2555 จำนวน 16,196 ราย เสียชีวิต 17 ราย ในปี 2556 จำนวน 14,685 ราย เสียชีวิต 9 ราย

 

นพ.โสภณกล่าวว่า สธ.มีนโยบายจะกวาดล้างโรคมาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทย โดยปีนี้ได้จัดทำโครงดำเนินการในพื้นที่สูง เริ่มที่ จ.ตาก พื้นที่แรก โดยดำเนินการที่ อ.ท่าสองยาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบโรคนี้มากอันดับ 1 ของประเทศ ครอบคลุม 60 หมู่บ้าน 6,000 หลังคาเรือน ประชาชนกว่า 15,000 คน เริ่มตั้งแต่วันที่ 29-31 มกราคม// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.