โทษดีดีทีทำให้ เป็นสมองเสื่อม
 


โทษดีดีทีทำให้ เป็นสมองเสื่อม


โทษดีดีทีทำให้ เป็นสมองเสื่อม

วารสาร “ประสาทวิทยา” ของสหรัฐฯรายงานว่า มีการศึกษาพบว่าผู้ที่เคยถูกดีดีทียาฆ่าแมลงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสมัยหนึ่ง และยังคงมีบางชาติยังใช้กันอยู่จะเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมได้ง่าย เคยพบตัวอย่างผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมีดีดีทีสะสมอยู่ในตัวสูงมากกว่าคนปกติถึง 4 เท่า

ดีดีทีเคยถูกเอามาใช้ ได้รับผลสำเร็จอย่างกว้างขวางทั้งเพื่อควบคุมโรคไข้จับสั่นและป้องกันภัยพืชผลจากแมลง ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ต่อมาชักสงสัยว่าอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมวงกว้าง จนสหรัฐฯได้ห้ามใช้ใน พ.ศ.2519 ตามมาด้วยอีกหลายชาติ แต่องค์การอนามัยโลก ยังคงเสนอให้ใช้เพื่อควบคุมโรคไข้จับสั่น

อย่างไรก็ตาม ดีดีทีจะยังคงสะสมอยู่ในตัวคนอยู่ได้นาน แม้ว่าจะสลายเป็นดีดีอีแล้ว

คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยรัทเจอร์ ได้ทดสอบวัดระดับของดีดีอีในเลือดของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม 86 คน เทียบของคนปกติ 79 คน พบว่าผู้ป่วยจะมีระดับดีดีอี สะสมอยู่สูงกว่าคนปกติ 3.8 เท่า

ทางสำนักวิจัยโรคสมองเสื่อมของอังกฤษกล่าวว่า ยังต้องหาหลักฐานเพิ่มขึ้น ก่อนจะหาว่าดีดีทีเป็นตัวการของโรคสมองเสื่อม.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.