เรียนฟรีเต็มจำนวน ที่ Bocconi University มิลาน
 


เรียนฟรีเต็มจำนวน ที่ Bocconi University มิลาน


เรียนฟรีเต็มจำนวน ที่ Bocconi University มิลาน

Bocconi University มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ สำหรับปริญญาตรีและโทอย่างละ 30 ทุน ในอัตราทุนเต็มจำนวนจนจบหลักสูตรการศึกษาในเวลา 2 ปี...

Bocconi University ตั้งอยู่ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เปิดสอนในระดับปริญญาตรี เน้นสาขาทางด้านการจัดการ บริหาร และเศรษฐศาสตร์เป็นหลัก ส่วนระดับปริญญาโท ก็เปิดสอนด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรนิติศาสตร์ 5 ปี โดยรวมทั้งปริญญาตรีและโทเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งแต่ละสาขานั้นก็มีทั้งที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ อิตาเลียน ฝรั่งเศส และเยอรมัน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

เป็นทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนจนจบการศึกษา โดยระดับปริญญาตรีทั่วไปใช้เวลาศึกษา 3 ปี และสำหรับสาขานิติศาสตร์ใช้เวลาศึกษา 5 ปี รวมทั้งสิ้น 30 ทุนการศึกษา ซึ่งสามารถสมัครทุนได้พร้อมกับการสมัครเข้าศึกษาต่อได้เลย

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

เป็นทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนจนจบการศึกษา ใช้เวลาศึกษา 2 ปี มอบกว่า 30 ทุนการศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

1. สมัครเข้าศึกษา อ่านขั้นตอนการสมัครและสมัครได้ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (http://www.unibocconi.eu)

2. เมื่อสมัครเข้าศึกษาแล้ว จะได้รหัสสำหรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนได้ที่ http://www.unibocconi.eu หากได้รับการตอบรับทุนการศึกษา ผู้ได้รับทุนจะต้องจ่ายเงินมูลค่า 1,543 ยูโร สำหรับปริญญาตรี และ 2,043 ยูโร สำหรับปริญญาโท แก่ทางมหาวิทยาลัยก่อน โดยมหาวิทยาลัยจะคืนเงินส่วนนี้ให้ในเดือนมกราคม ปี 2015

3. นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในฤดูใบไม้ผลิของปี 2014 หมดเขตสมัคร 20 มีนาคม 2014 และปริญญาโทเปิดรับสมัครทั้งหมด 5 รอบ หมดเขต 10 มกราคม, 10 กุมภาพันธ์, 10 มีนาคม, 10 เมษายน และ 10 พฤษภาคม 2014 ตามลำดับ

 

 

 

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.