′สัมพันธ์′ เผยการสอบไอ-เน็ตอิสลาม เป็นที่เรียบร้อย
 


′สัมพันธ์′ เผยการสอบไอ-เน็ตอิสลาม เป็นที่เรียบร้อย


 ′สัมพันธ์′ เผยการสอบไอ-เน็ตอิสลาม เป็นที่เรียบร้อย


เมื่อวันที่ 25 มกราคม นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เปิดเผยถึงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา หรือ I-NET ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีผู้มีสิทธิสอบ I-NET ทั้งหมด 63,392 คน แบ่งเป็น I-NET ตอนต้น 34,822 คน, ตอนกลาง 19,661 คน และตอนปลาย 8,909 คน

"วิชาแรกเริ่มสอบ 08.30-10.00 น. สอบวิชาอัลกุรอ่าน-อัลตัฟซีร การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เรียบร้อยดี ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด ทั้งนี้ ในวิชาแรกมีผู้ขาดสอบประมาณ 10 %" นายสัมพันธ์กล่าว// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.