สวนผลวิจัยเด็กไทยอ่านน้อย′นิสิต มน.′ยังเลือกวิชาเอก นสพ.
 


สวนผลวิจัยเด็กไทยอ่านน้อย′นิสิต มน.′ยังเลือกวิชาเอก นสพ.


 สวนผลวิจัยเด็กไทยอ่านน้อย′นิสิต มน.′ยังเลือกวิชาเอก นสพ.

นิสิตนิเทศศาสตร์ วิชาเอกหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สวนกระแสผลวิจัยเด็กไทยอ่านหนังสือน้อย ยังคงเลือกเรียนวิชาเอกหนังสือพิมพ์ เพราะมั่นใจว่าการสื่อสารผ่านการอ่านยังคงมีเสน่ห์ในตัวเอง โดยเฉพาะในระดับของการสร้างสมาธิ สติ และปัญญา ดังนั้นหนังสือพิมพ์จะยังเป็นเสาหลักของวงการสื่อสารมวลชนไปอีกนาน
 
ขณะที่ผลการวิจัยหลายชิ้นในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมาระบุตรงกันว่า เด็กไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยต่อปีน้อยมาก โดยเฉพาะผลวิจัยขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ที่เมื่อหลายปีก่อนสร้างความฮือฮาโดยระบุว่าคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยปีละ 8 บรรทัด และผลการวิจัยล่าสุดจากยูเนสโกเช่นกัน ระบุว่าคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยเหลือเพียงปีละ 4 บรรทัดเท่านั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า เหตุใดนิสิตนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์กลุ่มหนึ่งจึงยังยืนยันที่จะเลือกเรียนวิชาเอกด้านหนังสือพิมพ์ ที่เน้นในเรื่องการอ่านและการเขียนเป็นสำคัญ

 

จากการสอบถามนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสิ่งพิมพ์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกถึงแรงจูงใจในการเลือกเรียนด้านหนังสือพิมพ์สวนกระแสความนิยมในสื่อโทรทัศน์ และสื่อใหม่ต่างๆ พบว่านิสิตหลายคนยังให้คุณค่ากับเรื่องของการอ่านและการเขียนข่าวของสื่อหนังสือพิมพ์มากกว่าสื่ออื่นๆ เช่นเมื่อถามว่าในสถานการณ์วิกฤตการเมืองของประเทศเช่นนี้หากต้องการข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือจะเลือกค้นหาจากแหล่งใด ส่วนใหญ่ยังเลือกหนังสือพิมพ์ แม้จะเป็นการค้นคว้าผ่านสื่อออนไลน์ก็ยังต้องการสืบค้นจากเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์

 

นายธนารักษ์ คำภีระ นิสิตปี 3 ภาควิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกหนังสือพิมพ์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ "ร่มเสลา" หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ กล่าวถึงการเลือกวิชาเอกหนังสือพิมพ์ว่า งานหนังสือพิมพ์นั้นเป็นพื้นฐานของงานข่าวทั่วไปซึ่งนิสิตจะนำไปปรับประยุกต์ทำงานข่าวในสื่อใดๆ ก็ได้ "ตราบใดที่คนเรายังต้องสื่อสารกัน ยังต้องเรียนรู้เรื่องอดีต รวมถึงความรู้ใหม่ๆ ก็ไม่มีทางหนีการอ่านไปได้ ผมเป็นคนชอบอ่านชอบเขียน การเลือกเรียนวิชาเอกหนังสือพิมพ์จึงน่าจะเหมาะที่สุด"
 
ธนารักษ์บอกว่า วางแผนในอนาคตหลังเรียนจบว่าจะมุ่งทำงานด้านสื่อข่าว ซึ่งฐานความรู้จากสาขาหนังสือพิมพ์ที่เรียนน่าจะช่วยเปิดกว้างให้กับตนเองในการเข้าไปหางานด้านนี้โดยไม่จำกัดว่าเป็นสื่อประเภทใด ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อใหม่ เช่น สื่อออนไลน์ที่กำลังนิยมอยู่ก็ตาม
 
ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีนิสิตสาขาสื่อสารมวลชนของภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลือกเรียนวิชาเอกหนังสือพิมพ์มากขึ้น แม้จะยังไม่ใช่แนวโน้มที่มีนัยสำคัญ แต่ด้านหนึ่งก็พบว่าหนังสือพิมพ์ยังคงเป็นวิชาความรู้ที่ยังเป็นที่ต้องการของนิสิตรุ่นใหม่ๆ ซึ่งนอกจากธนารักษ์แล้ว น.ส.ฉัตรสุดา โรจนอุฬาร และ น.ส.นวลกมล อินทร์พล ก็ใช้ความชื่นชอบการอ่านและการเขียนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเลือกวิชาเอกหนังสือพิมพ์
 
ขณะที่ น.ส.ฐานิฎฐ์ อัมภวา และ น.ส.วนิดา ธรรมตา เลือกเรียนหนังสือพิมพ์ด้วยเหตุผลเรื่องความท้าทายในด้านงานข่าว โดยตัดสินใจเปลี่ยนจากความชื่นชอบสื่อโทรทัศน์จากที่จะเลือกเรียนวิชาเอกวิทยุโทรทัศน์มาเป็นหนังสือพิมพ์ในนาทีสุดท้าย เมื่อคิดว่าถ้าจะทำงานข่าวจริงๆ ก็น่าจะเลือกเรียนจากสื่อที่ท้าทายอย่างหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้เพราะใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีการสื่อสารไม่มาก และที่สำคัญคือสามารถพิสูจน์ความสามารถในการทำงานด้วยตัวของตัวเองได้ดี
 
สำหรับหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ "ร่มเสลา" ริเริ่มมาจากการทำงานร่วมกันของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน เอกหนังสือพิมพ์ ปี 3 ที่ผลิตนิสิตสู่โลกสื่อมวลชนหลายสาขามาแล้ว 8 ปี โดยจะพิมพ์เผยแพร่ในภาคเรียนที่ 2 เป็นจำนวน 2 ฉบับ ภายใต้การสนับสนุนของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.