เผยสัดส่วนรับ ′ม.1′ โรงเรียนแข่งขันสูง 293 แห่ง
 


เผยสัดส่วนรับ ′ม.1′ โรงเรียนแข่งขันสูง 293 แห่ง


--> END FB COMMENT --> Start ADS Google Adsense 468x60-->


 เผยสัดส่วนรับ ′ม.1′ โรงเรียนแข่งขันสูง 293 แห่ง


เมื่อวันที่ 23 มกราคม รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งว่า นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทำหนังสือแจ้งสัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียน (ร.ร.) ที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 293 แห่ง ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งให้เขตพื้นที่ฯประชาสัมพันธ์ และแจ้งให้นักเรียน ผู้ปกครอง ได้รับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรุงเทพมหานคร ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จับสลาก-สอบคัดเลือกและใช้คะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในเขตพื้นที่บริการ-สอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเน็ตของนักเรียนทั่วไป 0%-50%-50%, ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย 0%-50%-50%, ร.ร.เทพศิรินทร์ 0%-50%-50%, ร.ร.ทวีธาภิเศก 0%-50%-50%, ร.ร.วัดนวลนรดิศ 0%-50%-50%, ร.ร.มัธยมวัดนายโรง 0%-50%-50%, ร.ร.สตรีวัดระฆัง 0%-50%-50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล 0%-50%-50%, ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม 0%-50%-50%, ร.ร.ปัญญาวรคุณ 40%-30%-30%, ร.ร.โพธิสารพิทยากร 0%-50%-50%, ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม 0%-50%-50%, ร.ร.เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0%-50%-50%,

ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ 0%-60%-40%, ร.ร.ราชวินิตมัธยม 0%-50%-50%, ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 0%-50%-50%, ร.ร.โยธินบูรณะ 0%-50%-50%, ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 0%-50%-50%, ร.ร.วัดราชโอรส 0%-50%-50%, ร.ร.สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 0%-50%-50%, ร.ร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 0%-50%-50%, ร.ร.ศึกษานารี 0%-50%-50%, ร.ร.ศึกษานารีวิทยา 0%-50%-50%, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 0%-50%-50%, ร.ร.สตรีวิทยา 0%-50%-50%, ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 0%-50%-50%, ร.ร.บางมดวิทยา ?สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์? 0%-50%-50%, ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม 0%-50%-50%, ร.ร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 50%-40%-10%, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี 50%-0%-50%,

ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 25%-25%-50%, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 20%-30%-50%, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 20%-30%-50%, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 0%-50%-50%, ร.ร.เทพลีลา 0%-50%-50%, ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 25%-25%-50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 20%-30%-50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 20%-30%-50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 10%-40%-50%, ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 10%-40%-50%, ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 10%-40%-50%, ร.ร.บางกะปิ 0%-50%-50%, ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย 25%-25%-50%, ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 25%-25%-50%,

ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 0%-50%-50%, ร.ร.วัดสุทธิวราราม 0%-50%-50%, ร.ร.วชิรธรรมสาธิต 0%-60%-40%, ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 25%-25%-50%, ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 5%-45%-50%, ร.ร.สตรีวิทยา 2 20%-30%-50%, ร.ร.สารวิทยา 20%-30%-50%, ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย 0%-50%-50%, ร.ร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 0%-50%-50%, ร.ร.สิริรัตนาธร 0%-50%-50%, ร.ร.หอวัง 20%-30%-50%, ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 0%-50%-50%, ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี 25%-25%-50%

จ.นนทบุรี ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี 25%-25%-50%, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 20%-30%-50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 25%-25%-50%, ร.ร.ปากเกร็ด 25%-25%-50%, ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม 25%-25%-50%, ร.ร.สตรีนนทบุรี 25%-25%-50%, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 20%-30%-50%, ร.ร.บางบัวทอง 25%-25%-50%, ร.ร.ศรีบุณยานนท์ 25%-25%-50%

จ.พระนครศรีอยุธยา ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 0%-50%-50%, ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย 0%-50%-50% จ.ปทุมธานี ร.ร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 0%-50%-50%, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 0%-50%-50%, ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 0%-50%-50%, ร.ร.ธัญรัตน์ 0%-50%-50%, ร.ร.ธัญบุรี 20%-30%-50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 0%-50%-50%, ร.ร.ปทุมวิไล 0%-50%-50%, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 0%-50%-50%, ร.ร.สายปัญญารังสิต 0%-50%-50%, ร.ร.หนองเสือวิทยาคม 50%-0%-50%

จ.สระบุรี ร.ร.แก่งคอย 0%-50%-50%, ร.ร.เทพศิรินทร์ พุแค 25%-25%-50%, ร.ร.สระบุรีวิทยาคม 0%-50%-50%, ร.ร.เสาไห้ ?วิมลวิทยานุกูล? 10%-40%-50% จ.สิงห์บุรี ร.ร.สิงห์บุรี 0%-50%-50% จ.ลพบุรี ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา 20%-30%-50%, ร.ร.เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 0%-50%-50% จ.ชัยนาท ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม 0%-50%-50% จ.อ่างทอง ร.ร.สตรีอ่างทอง 0%-50%-50%, ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 0%-50%-50% จ.ฉะเชิงเทรา ร.ร.ดัดดรุณี 0%-50%-50%, ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 0%-50%-50%, ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 0%-50%-50%

จ.สมุทรปราการ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 0%-50%-50%, ร.ร.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ 25%-25%-50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 0%-50%-50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 0%-50%-50%, ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 0%-50%-50%, ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว 0%-50%-50%, ร.ร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 0%-60%-40%, ร.ร.วัดทรงธรรม 10%-45%-45%, ร.ร.สตรีสมุทรปราการ 0%-50%-50%, ร.ร.สมุทรปราการ 0%-50%-50%

จ.ปราจีนบุรี ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง 0%-50%-50% จ.นครนายกร.ร.นครนายกวิทยาคม 0%-50%-50%, ร.ร.บ้านนา ?นายกพิทยากร? 0%-50%-50% จ.สระแก้ว ร.ร.วังน้ำเย็นวิทยาคม 50%-0%-50%, ร.ร.สระแก้ว 0%-60%-40% จ.ราชบุรี ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 20%-30%-50%, ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 0%-50%- 50%, ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี 0%-50%-50%, ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ 0%-50%-50%, ร.ร.รัตนราษฎร์บำรุง 0%-50%

-50% จ.กาญจนบุรี ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 0%-80%-20%, ร.ร.วิสุทธรังษี 0%-50%-50%

จ.นครปฐม ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 0%-50%-50%, ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน 20%-30%-50%, ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา 0%-50%-50%, ร.ร.ราชินีบูรณะ 0%-60%-40% จ.สุพรรณบุรี ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย 0%-50%-50%, ร.ร.สงวนหญิง 0%-50%-50% จ.เพชรบุรี ร.ร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 0%-50%-50%, ร.ร.พรหมมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 0%-50%-50% จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร.ร.ประจวบวิทยาลัย 0%-50%-50% จ.สมุทรสงคราม ร.ร.

ถาวรานุกูล 0%-50%-50% จ.สมุทรสาคร ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ 0%-50%-50%, ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย 0%-50%-50%

จ.ชุมพร ร.ร.ศรียาภัย 0%-50%-50%, ร.ร.สวนศรีวิทยา 0%-50%-50%, ร.ร.สวีวิทยา 0%-50%-50%, ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา 0%-50%-50% จ.สุราษฎร์ธานี ร.ร.ไชยาวิทยา 0%-50%-50%, ร.ร.พระแสงวิทยา 0%-50%-50%, ร.ร.พุนพินวิทยาคม 0%-90%-10%, ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี 0%-50%-50%, ร.ร.เวียงสระ 10%-40%-50%, ร.ร.สุราษฎร์ธานี 0%-50%-50%, ร.ร.สุราษฎร์ธานี 2 0%-50%-50%, ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 0%-50%-50%

จ.นครศรีธรรมราช ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช 0%-95%-5%, ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก 0%-60%-40%, ร.ร.ทุ่งสง 0%-95%- 5%, ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 0%-70%-30%, ร.ร.เบญจมราชูทิศจังหวัดนครศรีธรรมราช 0%-100%-0%, ร.ร.ปากพนัง 0%-70%-30%, ร.ร.สตรีทุ่งสง 0%-50%-50% จ.พัทลุง ร.ร.พัทลุง 0%-50%-50%, ร.ร.สตรีพัทลุง 0%-50%-50% จ.กระบี่ ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล 0%-50%-50%, ร.ร.อ่าวลึกประชาสรรค์ 0%-60%-40% จ.ตรัง ร.ร.ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 0%-50%-50%, ร.ร.วิเชียรมาตุ 0%-50%-50%, ร.ร.สภาราชินีจังหวัดตรัง 0%-50%-50%, ร.ร.ห้วยยอด 0%-50%- 50%

จ.พังงา ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน 0%-50%-50% จ.ภูเก็ต ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย 0%-60%-40%, ร.ร.สตรีภูเก็ต 0%-50%-50% จ.ระนอง ร.ร.พิชัยรัตนาคาร 0%-50%-50%, ร.ร.สตรีระนอง 0%-80%-20% จ.นราธิวาส ร.ร.นราธิวาส 70%-0%-30%, ร.ร.นราสิกขาลัย 70%-0%-30% จ.ปัตตานี ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล 0%-50%-50%, ร.ร.เบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี 0%-70%-30% จ.ยะลา ร.ร.คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา 0%-50%-50%, ร.ร.สตรียะลา 0%-50%-50%

จ.สงขลา ร.ร.นวมินทราชูทิศทักษิณ 0%-50%-50%, ร.ร.มหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา 0%-50%-50%, ร.ร.วรานารีเฉลิมจังหวัดสงขลา 0%-50%-50%, ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2 0%-50%-50%, ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 0%-50%-50%, ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 0%-50%-50%, ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 0%-50%-50% จ.สตูล ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ 0%-50%-50% จ.จันทบุรี ร.ร.เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 0%-50%-50%, ร.ร.ศรียานุสรณ์ 0%-50%-50% จ.ตราด ร.ร.ตราษตระการคุณ 0%-50%-50%, ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์ 0%-50%-50%

จ.ชลบุรี ร.ร.ชลกันยานุกูล 0%-50%-50%, ร.ร.ชลราษฎรอำรุง 0%-50%-50%, ร.ร.บางละมุง 0%-50%-50%, ร.ร.พนัสพิทยาคาร 0%-50%-50%, ร.ร.ศรีราชา 0%-50%-50%, ร.ร.สัตหีบวิทยาคม 0%-50%-50% จ.ระยอง ร.ร.แกลง ?วิทยสถาวร? 50%-0%-50%, ร.ร.บ้านค่าย 20%-30%-50%, ร.ร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 0%-80%-20%, ร.ร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร 0%-50%-50%, ร.ร.วัดป่าประดู่ 0%-50%-50%, ร.ร.ระยองวิทยาคม 0%-50%-50% จ.เลย ร.ร.เลยพิทยาคม 0%-50%-50%, ร.ร.ศรีสงครามวิทยา 0%-50%-50%

จ.อุดรธานี ร.ร.สตรีราชินูทิศ 10%-40%-50%, ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 15%-35%-50%, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล 0%-60%-40%, จ.บึงกาฬ ร.ร.บึงกาฬ 0%-80%-20% จ.หนองคาย ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร 0%-50%-50%, ร.ร.ชุมพลโพนพิสัย 30%-40%-30% จ.นครพนม ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย 0%-50%-50% จ.มุกดาหาร ร.ร.มุกดาหาร 0%-50%-50% จ.สกลนคร ร.ร.ธาตุนารายณ์วิทยา 10%-40%-50%, ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล 10%-40%-50%, ร.ร.สว่างแดนดิน 0%-50%-50% จ.กาฬสินธุ์ ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 0%-60%-40%, ร.ร.อนุกูลนารี 0%-50%-50%

จ.ขอนแก่น ร.ร.กัลยาณวัตร 0%-50%-50%, ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย 0%-50%-50%, ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน 0%-50%- 50%, ร.ร.ชุมแพศึกษา 0%-50%-50%, ร.ร.นครขอนแก่น 0%-50%-50%, ร.ร.น้ำพองศึกษา 0%-50%-50%, ร.ร.บ้านไผ่ 0%-50%-50%, ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม 0%-50%-50%, ร.ร.หนองเรือวิทยา 0%-60%-40% จ.มหาสารคาม ร.ร.ผดุงนารี 0%-50%-50%, ร.ร.วาปีปทุม 50%-0%-50%, ร.ร.สารคามพิทยาคม 0%-50%-50% จ.ร้อยเอ็ด ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0%-50%-50%, ร.ร.สตรีศึกษา 0%-50%-50%, ร.ร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0%-50%-50%

จ.ศรีสะเกษ ร.ร.กันทรารมณ์ 0%-50%-50%, ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา 0%-50%-50%, ร.ร.ขุขันธ์ 0%-50%-50%, ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 20%-30%-50%, ร.ร.สตรีสิริเกศ 0%-50%-50% จ.ยโสธร ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 0%-50%-50%, ร.ร.ยโสธรพิทยาคม 0%-50%-50% จ.อุบลราชธานี ร.ร.นารีนุกูล 10%-40%-50%, ร.ร.เบญจะมะมหาราช 0%-50%-50%, ร.ร.ลือคำหาญวารินชำราบ 0%-50%-50% จ.อำนาจเจริญ ร.ร.อำนาจเจริญ 50%-0%-50% จ.ชัยภูมิ ร.ร.แก้งคร้อวิทยา 20%-30%-50%, ร.ร.ภูเขียว 10%-50%-40%, ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล 50%-0%-50%, ร.ร.สตรีชัยภูมิ 50%-0%-50%

จ.นครราชสีมา ร.ร.บุญวัฒนา 0%-50%-50%, ร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิตร 10%-70%-20%, ร.ร.ปากช่อง 0%-50%-50%, ร.ร.สุรนารีวิทยา 0%-50%-50%, ร.ร.พิมายพิทยา 0%-70%-30%, ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย 0%-60%-40% จ.บุรีรัมย์ ร.ร.นางรอง 0%-50%-50%, ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม 0%-50%-50%, ร.ร.ลำปลายมาศ 0%-50%- 50%, ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม 0%-80%-20% จ.สุรินทร์ ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 0%-50%-50%, ร.ร.ประสาทวิทยาคาร 0%-50%-50%, ร.ร.รัตนบุรี 0%-90%-10%, ร.ร.สังขะ 0%-50%-50%, ร.ร.สิรินธร 0%-50%-50%, ร.ร.ศีขรภูมิพิสัย 50%-20%-30%, ร.ร.สุรวิทยาคาร 0%-50%-50%

จ.เชียงใหม่ ร.ร.จอมทอง 10%-40%-50%, ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม 20%-30%-50%, ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย 0%-50%-50%, ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ 0%-50%-50% จ.ลำปาง ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย 0%-50%-50%, ร.ร.ลำปางกัลยาณี 0%-50%-50% จ.ลำพูน ร.ร.จักรคำคณาทร ลำพูน 0%-50%-50%, ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 0%-50%-50% จ.เชียงราย ร.ร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 0%-50%-50%, ร.ร.เทิงวิทยาคม 0%-50%-50%, ร.ร.พานพิทยาคม 0%-50%-50%, ร.ร.สามัคคีวิทยาคม 0%-50%-50%

จ.พะเยา ร.ร.พะเยาพิทยาคม 0%-50%-50% จ.น่าน ร.ร.ปัว 0%-50%-50%, ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 0%-50%-50% ร.ร.สตรีศรีน่าน 0%-50%-50% จ.แพร่ ร.ร.นารีรัตน์ 0%-50%-50%, ร.ร.พิริยาลัย 0%-50%-50% จ.ตาก ร.ร.ตากพิทยาคม 0%-50%-50%, ร.ร.สรรพวิทยาคม 0%-50%-50% จ.สุโขทัย ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา 0%-50%-50%, ร.ร.สุโขทัยวิทยา 0%-50%-50%, ร.ร.อุดมดรุณี 0%-50%-50% จ.พิษณุโลก ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี 0%-50%-50%, ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม 0%-50%-50%, ร.ร.พุทธชินราชพิทยา 0%-50%-50% จ.อุตรดิตถ์ ร.ร.อุตรดิตถ์ 0%-50%-50%, ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี 0%-50%-50%

จ.เพชรบูรณ์ ร.ร.เพชรพิทยาคม 0%-70%-30%, ร.ร.วิทยานุกูลนารี 0%-60%-40%, ร.ร.หล่มสักวิทยาคม 0%-50%-50%, ร.ร.หนองไผ่ 0%-50%-50% จ.กำแพงเพชร ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม 0%-50%-50%, ร.ร.วัชรวิทยา 0%-60%-40% จ.พิจิตร ร.ร.ตะพานหิน 0%-50%-50%, ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม 0%-50%-50%, ร.ร.พิจิตรพิทยาคม 0%-50%-50% จ.นครสวรรค์ ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์ 0%-50%-50%, ร.ร.นครสวรรค์ 0%-50%-50%, ร.ร.สตรีนครสวรรค์ 0%-50%-50%, ร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 0%-50%-50% จ.อุทัยธานี ร.ร.หนองฉางวิทยา 0%-50%-50%

 

 

 

 

(ที่มา:มติชนรายวัน 24 มกราคม 2557)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กกับมติชนออนไลน์
www.facebook.com/MatichonOnline

อ่านล่าสุด  คน--> FB COMMENT -->


// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.