มาเลย์เปิดทางผู้ผลิตรถประหยัดพลังงานจากต่างชาติเข้ามาลงทุนง่ายขึ้น
 


มาเลย์เปิดทางผู้ผลิตรถประหยัดพลังงานจากต่างชาติเข้ามาลงทุนง่ายขึ้น


 มาเลย์เปิดทางผู้ผลิตรถประหยัดพลังงานจากต่างชาติเข้ามาลงทุนง่ายขึ้น


รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศมาเลเซีย "นายมุสตาปา โมฮัมหมัด" เผยร่างแผนการที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการผลิตรถยนต์ของประเทศ โดยอธิบายว่า มาเลเซียจะเปิดทางให้ผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติได้รับใบอนุญาตเข้าลงทุนผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่ใช้เครื่องยนต์ไฮบริด และไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น

แผนการที่วางไว้ รวมถึง การยกเว้นภาษีให้กับรถยนต์ไฮบริดจนถึงเดือนธันวาคม 2558 แต่จะยังเรียกเก็บภาษีรถยนต์นำเข้าที่ไม่ใช่ไฮบริดอยู่เหมือนเดิม และอาจเพิ่มขึ้นสูงถึง 105%

นายโมฮัมหมัด ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะดึงดูดให้ค่ายรถยนต์ต่างชาติ เข้ามาผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานในมาเลเซียเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะช่วยยกฐานะประเทศขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ชนิดนี้ และสร้างงานใหม่ได้มากถึง 150,000 คน โดยในปัจจุบันมาเลเซียมีบริษัทรถยนต์อยู่ทั้งหมด 11 ราย และจ้างงาน 550,000 คน

นโยบายฉบับทบทวนใหม่ ยังรวมถึง การสนับสนุนทางด้านการเงิน ในรูปของจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และเงินอุดหนุน รวมมูลค่าเกือบ 2,100 ล้านริงกิต สำหรับบริษัทต่างชาติที่เข้ามาตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานในมาเลเซีย

ทั้งนี้ มาเลเซียเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์นั่งรายใหญ่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงปี 2546 แต่ปัจจุบันตกไปอยู่ล้าหลังไทยและอินโดนีเซีย ซึ่งนักวิเคราะห์ชี้ว่า เป็นผลมาจากนโยบายกีดกันบริษัทรถยนต์ต่างชาติไม่ให้เข้ามาแข่งขัน เพื่อปกป้องบริษัทรถยนต์ภายในประเทศ ทำให้การเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์และการลงทุนหยุดชะงักลง

มาเลเซียกำหนดนโยบายรถยนต์แห่งชาติในปี 2549 มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศแข่งขันกับไทยได้// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.