ปธ.กสท.ย้ำ การขยายโครงข่ายทีวีดิจิตอลปีแรก ต้องครอบคลุม 50% ประชากร
 


ปธ.กสท.ย้ำ การขยายโครงข่ายทีวีดิจิตอลปีแรก ต้องครอบคลุม 50% ประชากร


ปธ.กสท.ย้ำ การขยายโครงข่ายทีวีดิจิตอลปีแรก ต้องครอบคลุม 50% ประชากร

ประธาน กสท. โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว ชี้แจงเรื่องการกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตบริการโครงข่ายเพิ่มให้ครอบคลุม 11 จังหวัด ในปีแรก หรือ 50% ของประชากรในประเทศ ชี้เป็นสิ่งสำคัญทั้งผู้ชนะการประมูล และประชาชนที่รับบริการ...

พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว @DrNateeDigital ว่า การประชุม กสท./กสทช. เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 57 กสท. ได้พิจารณาการขยายโครงข่ายภาคพื้นดินระยะที่ 1 ของโทรทัศน์ดิจิตอล กสทช. ได้อนุญาตให้บริการโครงข่ายภาคพื้นดินแก่ผู้ให้บริการ 4 ราย คือ กองทัพบก อสมท กรมประชาสัมพันธ์ และไทยพีบีเอส เงื่อนไขการให้บริการโครงข่ายประการหนึ่ง คือ ในปีแรกจะต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมอย่างน้อย 50% ของประชากร

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้เชิญผู้ได้รับใบอนุญาตทั้ง 4 ราย มาตกลงพื้นที่ให้บริการในปีแรก เพื่อให้มีพื้นที่บริการเดียวกัน รวม 11 จังหวัด โดยมีผลการตกลงว่า ในปีแรก 1 เมษายน จะสามารถให้บริการทีวีดิจิตอลได้ในพื้นที่ กทม. เชียงใหม่ สงขลา นครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และ ระยอง จากนั้นวันที่ 1 มิถุนายน ให้บริการได้ในพื้นที่ สิงห์บุรี สุโขทัย ขอนแก่น และ อุดรธานี

อีกทั้ง สำนักงาน กสทช. ได้นำเสนอต่อ กสท. เสนอให้ทำข้อตกลงกับผู้ให้บริการทั้ง 4 ราย เพื่อเน้นย้ำพื้นที่บริการที่จะต้องดำเนินการ โดย กสท. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การทำข้อตกลงดังกล่าวไม่มีผลทางกฎหมาย และการกำหนดพื้นที่การให้บริการมีความสำคัญ ดังนั้น จึงได้มีมติให้ สำนักงาน กสทช. ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขอนุญาตบริการโครงข่ายเพิ่มเติม ให้นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอลในพื้นที่ 11 จังหวัด เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการอนุญาต ที่ กสท. จะสามารถกำกับดูแลได้

"การขยายโครงข่ายให้บริการเป็นสิ่งที่สำคัญ ทั้งต่อผู้ให้บริการช่องที่ชนะการประมูล และประชาชนผู้รับบริการ การขยายโครงข่ายการให้บริการโดยทั่วถึงอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญที่สุด ประชาชนจะได้รับบริการที่ดี ในเวลาที่กำหนด ดังนั้น กสท. จึงจำเป็นต้องกำหนดเป็นแนวนโยบายที่สำคัญ" พ.อ.ดร.นที ระบุ.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.