TOYOTA แถลงทิศทางการทำตลาดในปี 2557
 


TOYOTA แถลงทิศทางการทำตลาดในปี 2557


TOYOTA แถลงทิศทางการทำตลาดในปี 2557

มร.เคียวอิจิทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Toyota Motor Thailand Co,ltd. แถลงสถิติการจำหน่ายรถยนต์ปี 2556 พร้อมคาดการณ์ตลาดรถยนต์ไทยปี 2557 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ณห้องบอลรูม โรงแรมโอกุระ กรุงเทพฯ...

มร.ทานาดะ กล่าวว่า “ยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2556 มียอดขายอยู่ที่ 1,330,668 คัน โดย Toyota มียอดขายในประเทศ 445,464 คัน หากพิจารณาตลาดรถยนต์ในปี 2555 และ 2556 จะพบว่าเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงของตลาดรถยนต์ในประเทศเข้าสู่ขนาดตลาดที่มียอดขายมากกว่า 1 ล้านคัน เป็นผลจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นจากหลายๆ ค่าย


สถิติการขายรถยนต์ในปี
2556
ยอดขายปี 2555

ปริมาณการขายรวม 1,330,668 คัน เปลี่ยนแปลง เทียบกับปี 2554 Ž -7.4% Ž
รถยนต์นั่ง 631,221 คัน เปลี่ยนแปลง เทียบกับปี 2554 -6.1% Ž
รถเพื่อการพาณิชย์
699,447 คัน เปลี่ยนแปลง เทียบกับปี 2554 -8.4% Ž
รถกระบะ
1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 588,115 คัน เปลี่ยนแปลง เทียบกับปี 2554 -11.7% Ž
รถกระบะ
1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 528,864 คัน เปลี่ยนแปลง เทียบกับปี 2554 -10.8%

โดย Toyota มียอดขาย 445,464 คัน ลดลง 13.7% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 190,101 คัน ลดลง 15.4% รถเพื่อการพาณิชย์ 255,363 คัน ลดลง 12.3% และรถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 236,751 คัน ลดลง 12.2%


1.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 46,649 คัน ลดลง 16.8%
อันดับที่
1 Toyota 20,078 คัน เพิ่มขึ้น 8.7% ส่วนแบ่งตลาด 43.0%
อันดับที่
2 Isuzu 14,327 คัน ลดลง 23.1% ส่วนแบ่งตลาด 30.7%
อันดับที่
3 Mitsubishi 3,878 คัน ลดลง 38.8% ส่วนแบ่งตลาด 8.3%

โดย Toyota ตั้งเป้าหมายการขายสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศปีนี้ไว้ที่ 400,000 คัน แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 184,000 คัน ลดลง 3.2% รถเพื่อการพาณิชย์ 216,000 คัน ลดลง 15.4% และ รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 199,000 คัน ลดลง 15.9%


สถิติการขายรถยนต์ของ Toyota ในปี 2556Ž
ปริมาณการขาย Toyota
445,464 คัน ลดลง 13.7% ส่วนแบ่งตลาด 33.5%Ž
รถยนต์นั่ง
190,101 คัน ลดลง 15.4% ส่วนแบ่งตลาด 30.1%Ž
รถเพื่อการพาณิชย์
255,363 คัน ลดลง 12.3% ส่วนแบ่งตลาด 36.5%Ž
รถกระบะ
1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 236,751 คัน ลดลง 12.2% ส่วนแบ่งตลาด 40.3%Ž
รถกระบะ
1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 206,936 คัน ลดลง 11.3% ส่วนแบ่งตลาด 39.1%

ด้านการส่งออกในปีที่ผ่านมา Toyota ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปจำนวน 430,929 คัน เพิ่มขึ้น 6.0% คิดเป็นมูลค่า 188,445 ล้านบาท ตลอดจนการส่งออกชิ้นส่วน มูลค่า 63,008 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการส่งออกที่นำรายได้กลับสู่ประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 251,453 ล้านบาท”

สำหรับแนวโน้มตลาดรถยนต์ปี
2557 มร.ทานาดะ กล่าวว่า “แนวโน้มตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2557 คาดว่าจะมียอดขายรวมทั้งหมด 1,150,000 คัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 13.6%


ประมาณการยอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2557Ž
ปริมาณการขายรวม
1,150,000 คัน ลดลง 13.6%Ž
รถยนต์นั่ง
527,000คัน ลดลง 16.5%Ž
รถเพื่อการพาณิชย์
623,000 คัน ลดลง 10.9%Ž
รถกระบะ
1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 521,000 คัน ลดลง 11.4%Ž
รถกระบะ
1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 473,000 คัน ลดลง 10.6 %


ประมาณการขายรถยนต์ของโตโยต้า ในปี 2557Ž
ปริมาณการขายรวม
400,000 คัน ลดลง 10.2% ส่วนแบ่งตลาด 34.8%Ž
รถยนต์นั่ง
184,000 คัน ลดลง 3.2% ส่วนแบ่งตลาด 34.9%Ž
รถเพื่อการพาณิชย์
216,000 คัน ลดลง 15.4% ส่วนแบ่งตลาด 34.7%Ž
รถกระบะ
1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 199,000 คัน ลดลง 15.9% ส่วนแบ่งตลาด 38.2%Ž
รถกระบะ
1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 176,000 คัน ลดลง 14.9% ส่วนแบ่งตลาด 37.2%


ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เดือนธันวาคม 2556
1.)
ตลาดรถยนต์รวม
ปริมาณการขาย 113,917 คัน ลดลง 21.3%
อันดับที่ 1 Toyota 41,313 คัน เพิ่มขึ้น 2.6% ส่วนแบ่งตลาด 36.3%
อันดับที่
2 Isuzu 17,868 คัน ลดลง 16.8% ส่วนแบ่งตลาด 15.7%
อันดับที่
3 Honda 15,150 คัน ลดลง 26.0% ส่วนแบ่งตลาด 13.3%


1.) ตลาดรถยนต์นั่ง
ปริมาณการขาย 51,052 คัน ลดลง 28.3%
อันดับที่
1 Toyota 17,185 คัน เพิ่มขึ้น 1.2% ส่วนแบ่งตลาด 33.7%
อันดับที่
2 Honda 14,212คัน ลดลง 24.3% ส่วนแบ่งตลาด 27.8%
อันดับที่ 3 Nissan 6,722 คัน ลดลง 45.5% ส่วนแบ่งตลาด 13.2%


1.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย
54,549 คัน ลดลง 13.5%
อันดับที่
1 Toyota 22,900 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% ส่วนแบ่งตลาด 42.0%
อันดับที่
2 Isuzu 16,451คัน ลดลง 15.7% ส่วนแบ่งตลาด 30.2%
อันดับที่
3 Mitsubishi 6,361 คัน ลดลง 24.1% ส่วนแบ่งตลาด 11.7%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 7,900 คัน
โตโยต้า 2,822 คัน - มิตซูบิชิ 2,483 คัน - อีซูซุ 2,124 คัน - เชฟโรเลต 428 คัน - ฟอร์ด 43 คัน


1.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up
ปริมาณการขาย 46,649 คัน ลดลง 16.8%
อันดับที่
1 Toyota 20,078 คัน เพิ่มขึ้น 8.7% ส่วนแบ่งตลาด 43.0%
อันดับที่ 2 Isuzu 14,327 คัน ลดลง 23.1% ส่วนแบ่งตลาด 30.7%
อันดับที่
3 Mitsubishi 3,878 คัน ลดลง 38.8% ส่วนแบ่งตลาด 8.3%


5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์
ปริมาณการขาย
62,865 คัน ลดลง 14.4%
อันดับที่ 1 Toyota 24,128 คัน เพิ่มขึ้น 3.6% ส่วนแบ่งตลาด 38.4%
อันดับที่
2 Isuzu 17,868คัน ลดลง 16.8% ส่วนแบ่งตลาด 28.4%
อันดับที่
3 Mitsubishi 6,361 คัน ลดลง 24.1% ส่วนแบ่งตลาด 10.1%


สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม
ธันวาคม 2556
1) ตลาดรถยนต์รวม
ปริมาณการขาย 1,330,668 คัน ลดลง 7.4%
อันดับที่
1 Toyota 445,464 คัน ลดลง 13.7% ส่วนแบ่งตลาด 33.5%
อันดับที่ 2 Honda 213,155 คัน เพิ่มขึ้น 24.5% ส่วนแบ่งตลาด 16.0%
อันดับที่
3 Isuzu 206,233 คัน ลดลง 3.3% ส่วนแบ่งตลาด15.5%


2) ตลาดรถยนต์นั่ง

ปริมาณการขาย
631,221 คัน ลดลง 6.1%
อันดับที่
1 Honda 193,185 คัน เพิ่มขึ้น 18.2% ส่วนแบ่งตลาด 30.6%
อันดับที่ 2 Toyota 190,101 คัน ลดลง 15.4% ส่วนแบ่งตลาด 30.1%
อันดับที่
3 Nissan 76,131 คัน ลดลง 26.4% ส่วนแบ่งตลาด 12.1%


3) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย
588,115 คัน ลดลง 11.7%
อันดับที่
1 Toyota 236,751 คัน ลดลง 12.2% ส่วนแบ่งตลาด 40.3%
อันดับที่
2 Isuzu อีซูซุ 183,079 คัน ลดลง 6.0% ส่วนแบ่งตลาด 31.1%
อันดับที่ 3 Mitsubishi 60,222 คัน ลดลง 30.8% ส่วนแบ่งตลาด 10.2%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน : 59,251 คัน
Toyota 29,815 คัน- Mitsubishi 17,930 คัน - Chevrolet 6,385 คัน - Isuzu 4,642 คัน - Ford 479 คัน

4) ตลาดรถกระบะ PurePick up ปริมาณการขาย 528,864 คัน ลดลง 10.8%
อันดับที่ 1 Toyota 206,936 คัน ลดลง 11.3% ส่วนแบ่งตลาด 39.1%
อันดับที่ 2 Isuzu 178,437 คัน ลดลง 5.9% ส่วนแบ่งตลาด33.7%
อันดับที่ 3 Mitsubishi 42,292 คัน ลดลง 30.7% ส่วนแบ่งตลาด 8.0%

5) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์
ปริมาณการขาย
699,447 คัน ลดลง 8.4%
อันดับที่
1 Toyota 255,363 คัน ลดลง 12.3% ส่วนแบ่งตลาด 36.5%
อันดับที่ 2 Isuzu 206,233 คัน ลดลง 3.3% ส่วนแบ่งตลาด 29.5%
อันดับที่ 3 Mitsubishi 60,222 คัน ลดลง 30.8% ส่วนแบ่งตลาด 8.6%

สำหรับเป้าหมายการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของ Toyota ในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 445,000 คัน คิดเป็นมูลค่า 198,000 ล้านบาท และการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์มูลค่า 65,600 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้นประมาณ 263,600 ล้านบาท”


มร.ทานาดะ กล่าวเพิ่มเติมว่าแผนงานปีนี้ในตลาดรถยนต์นั่ง Toyota พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยรถยนต์รุ่นใหม่ ที่มีความโดดเด่นมีการออกแบบที่ล้ำสมัย และมีสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยม ตลอดจน แผนการตลาดที่เน้นการเข้าถึงลูกค้าผ่านกิจกรรมที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ในด้าน ต่างๆ เช่น ดนตรี และ กีฬา สำหรับแนวทางการตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จะเน้นเรื่องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผ่านกิจกรรมการตลาดในพื้นที่” “นอกจากนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการลูกค้าที่เพิ่มขึ้นปีนี้ Toyota มีแผนเพิ่มจำนวนโชว์รูมจากปัจจุบัน 390 แห่งเป็น 450 แห่ง รวมถึง Toyota Sure จาก 100 แห่ง เป็น 120 แห่ง พร้อมกันนี้ Toyota ยังคงส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการอยู่ร่วมกับสังคมไทยอย่างมีความสุขด้วยแผนงานทั้งหมดนี้ เรามั่นใจว่า ปีนี้ Toyota จะกลับมาเป็นที่ 1ในทุกตลาดได้อย่างแน่นอน” มร.ทานาดะ กล่าวในที่สุด.

อาคม รวมสุวรรณ
E-Mail [email protected]
Facebook https://www.facebook.com/chang.arcom

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.