สอบวีเน็ตราบรื่น ปรับเนื้อหาข้อสอบเน้นคิดวิเคราะห์
 


สอบวีเน็ตราบรื่น ปรับเนื้อหาข้อสอบเน้นคิดวิเคราะห์


 สอบวีเน็ตราบรื่น ปรับเนื้อหาข้อสอบเน้นคิดวิเคราะห์

เมื่อวันที่ 19 มกราคม ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาเสาวภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา หรือวีเน็ต ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยสอบวันเดียวพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อนำผลสอบไปใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และประกันคุณภาพภายในของ สอศ.

 

นายชัยพฤกษ์กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมสนามสอบว่า ภาพรวมการจัดสอบปีนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้จะมีสถานการณ์การชุมนุม แต่ไม่กระทบต่อการเดินทางมาสอบของนักเรียน นักศึกษา โดยทุกศูนย์สอบมีนักเรียน นักศึกษาเข้าสอบเกินกว่า 90% ขณะที่วิทยาลัยที่มีประเด็นทะเลาะวิวาทในเขตดอนเมืองและมีนบุรี จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยระหว่างเส้นทางไปกลับ รวมถึงตรวจอาวุธก่อนเข้าสอบ

 

อย่างไรก็ตาม ปีนี้มีการปรับเนื้อหาของข้อสอบ ให้เน้นในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ การนำไปใช้ และลดในส่วนที่ใช้ความจำลง แต่ก็ยังไม่ได้วัดทักษะฝีมือ ซึ่งเป็นจุดอ่อนของการจัดสอบ เพราะจุดเด่นของ สอศ.จะเน้นทักษะฝีมือมากกกว่าวิชาการ โดยทาง สอศ.ตั้งเป้าว่านักศึกษาจะทำคะแนนได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.