เปิดสูตรดาว 9 ยุค...ฮวงจุ้ย เสริมโชครับพลัง...ปีกะโหงว
 


เปิดสูตรดาว 9 ยุค...ฮวงจุ้ย เสริมโชครับพลัง...ปีกะโหงว


เปิดสูตรดาว 9 ยุค...ฮวงจุ้ย เสริมโชครับพลัง...ปีกะโหงว

ซินแสตั้งกวงจือดูทิศทางฮวงจุ้ยกับสุสาน.

ฮวงจุ้ย...เป็น ศาสตร์ที่เกิดจากความชาญ-ฉลาดของชนจีน ช่วงที่อายุธรรมเจริญรุ่งเรืองในอดีตมากว่า 5,000 ปี โดยสังเกตระบบของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพลังความโน้มถ่วง แรงดึงดูดจากการหมุนของโลก ความเคลื่อนไหวของสภาพแวดล้อม น้ำ แดด ลม ฝน พายุ หรือ หิมะ.....อันมีผล กระทบต่อมวลมนุษยชาติ

ซึ่ง....ได้ปรับวิกฤติเป็นโอกาส นำเอาประสบการณ์มาเป็นแนวทางในการแก้ไข สืบสาน เป็นความรู้ ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นกันมายาวนาน...!!

O O O

ฮวงจุ้ย....หรือ เฟิ่งสุ่ย (Feng Shui) ซึ่งแล้วแต่ละท้องถิ่นของจีนจะเรียกกัน เป็นศาสตร์ที่มีการจัดการกับ สภาพรอบตัว โดยเน้น “ลม” และ “น้ำ” เป็นตัวหลักนั้น สามารถคัดกรองวิชาการในทางวิทยาศาสตร์ ได้

แต่....ด้วยเครื่องมือในสมัยนั้นยังมิอาจพิสูจน์พลังงานต่างๆได้ทั้งหมดจึงไม่เป็นที่ยอมรับศาสตร์นี้จึงกลับกลายเป็น ปรัชญาและศิลปะของการดำเนินชีวิต เท่านั้น

ตามคติความเชื่อของชาวจีนนอกจากในเรื่องของลมและน้ำแล้ว ศาสตร์ “ฮวงจุ้ย” ยังขยายไปถึง “อิน” หรือ “หยิน” และ “หยาง” อันเป็นพลังตรงกันข้ามที่คู่กันไป

O O O

ซึ่ง “อิน” หมายถึงความมืด สีดำ สิ่งไม่ดีและความตาย (ฮวงจุ้ยหมายถึงเสือขาว) ส่วน “หยาง” แทนด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์ (ฮวงจุ้ยหมายถึงมังกรเขียว) โดยจะยกเอามาสร้างความสมดุล หากว่าส่วนไหนพลังอ่อนหรือแผ่วเบาก็มักจะใช้เครื่องรางเข้ามาช่วยแก้ไข

และ.....จากความเป็นจริงแล้ว การปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและเป็นมงคล ตามหลักฮวงจุ้ยจะไม่เป็นสูตรที่ตรงเป๊ะหรือตายตัว...จะ ขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิประเทศ และพื้นที่ของโลก

O O O

หลายทศวรรษที่ผ่านมาชาว จีนบนแผ่นดินใหญ่ อยู่ในสภาวะถูกบีบคั้นและมีข้อจำกัดกับความเชื่อตามระบบการปกครอง ศาสตร์ฮวงจุ้ยพลอยได้รับผลกระทบ ทำให้แรงศรัทธาลดท่าล่าถอยช่วงระยะเวลาหนึ่ง กระทั่งมีเสรีภาพมากขึ้น....ฮวงจุ้ยจึงสยายปีกคืนกลับอีกครั้ง...!!

....บทบาทหลังการฟื้นชีวิตใหม่ ปัจจุบันศาสตร์ฮวงจุ้ยได้เผยแผ่ขยายไปทั่วทุกมุมโลก ซึ่งส่วนใหญ่จะ นำมาประกอบกับงานด้านสถาปัตย-กรรม ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย แหล่งธุรกิจ หรือสถานที่สาธารณะ โดยเชื่อว่าเมื่อได้พักพิง จะส่งผลให้กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง ชีวิตมีสุข สงบร่มเย็น

O O O

ความศรัทธาต่อศาสตร์ฮวงจุ้ย...มิใช่แค่ว่าจะนำมาใช้กับคนเป็น เท่านั้น กับคนตายในห้วงพิกัดแห่งวิญญาณหากสถิตที่ถูกต้องก็สามารถส่งพลัง สร้างความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจแก่ครอบ-ครัวและลูกหลานผู้อยู่เบื้องหลัง ได้.....ความเชื่อนี้ ได้ไหลเข้ามาแผ่อิทธิพลในบ้านเราทั้งทางตรงและทางอ้อม...!!

โดย....การเผยแผ่ของซินแสชาวจีนซึ่งเดินทางมาจากเมืองจีนเลย หรือไม่ก็จากอาจารย์คนไทยที่เดินทางไปร่ำเรียนนั้นกันมา ซึ่งปัจจุบันจะเห็นหลายสำนักที่มีการ ถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์.... กระจายไปทั่วบ้านทั่วเมือง

ในนี้...มีซินแสท่านหนึ่งจากจีนเดินทางมาเผยแผ่ศาสตร์ฮวงจุ้ย

โดยตรง คือ....ซินแสตั้งกวงจือ

O O O

ตั้งกวงจือ เกิดที่เมืองโพเล็ง มณฑลกวางตุ้ง เมื่อปี 2500 พออายุ 13 ปี จึงเข้าฝึกวิชาการแพทย์แผนจีนกับแพทย์ประจำหมู่บ้าน โดยการใช้สมุนไพรกับฝังเข็ม

ช่วงนั้นจีนอยู่ในระหว่างการปฏิวัติวัฒนธรรมและการปกครอง  ศาสตร์บางแขนงถูกปิด หากใครไม่สนใจในการใฝ่หาเพื่อเป็นความรู้ วิชาการเหล่านั้นๆก็จะขาดช่วงสูญหายไป ในการถ่ายทอดความรู้ก็มิได้มีห้องเรียน ใครสนใจก็เรียนแบบสอนลูกสอนหลาน

ขณะที่....ตั้งกวงจือฝึกวิชาแพทย์รักษาผู้ป่วย พอว่างก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาอี้จิง โหงวเฮ้ง และฮวงจุ้ยตั้งแต่พื้นฐานจนถึงชั้นสูง จนอายุ 20 ปี จึงเป็นทั้งแพทย์แผนจีน ดูฮวงจุ้ย และพยากรณ์ (ดูโหงวเฮ้ง) พร้อมๆกัน...!!

การคำนวณองศาพยากรณ์ให้กับผังอาคาร.

การคำนวณองศาพยากรณ์ให้กับผังอาคาร.


O O O

กับกระแสที่ว่า “ประเทศไทยต้องการแพทย์จีนมาก” เป็นแรงกระตุ้นให้อยากมาเมืองไทย ด้วยมั่นใจว่าตนเองมีความชำนาญพอที่จะมีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ช่วงแรกจะมาไทยจึงเดินทางเข้าฮ่อง- กงก่อน ซึ่งตอนนั้นเป็นแหล่งรวมศาสตร์ฮวงจุ้ยและดาว 9 ยุค ที่มีชื่อเสียงในระดับสุดยอด

จึงได้ศึกษาเพิ่มเติมตามค่านิยมที่ว่า ซินแสฮวงจุ้ยจักต้องมีความรู้ด้านอื่นเป็นองค์ประกอบด้วย...!!!

ใช้

ใช้ "หล่อแก" พยากรณ์ทิศทางมงคล.


แล้ว.....เกิดปรากฏการณ์ที่แปลก ด้วยครั้งหนึ่งขโมยลักเอาเครื่องมือแพทย์ไปหมด เหลือไว้เพียง “หล่อแก (เข็มทิศในการดูฮวงจุ้ย)” เพียงชิ้นเดียว อันเป็น ลางบอกเหตุให้ยึดการเป็นซินแสดูฮวงจุ้ยเลี้ยงชีพ...!!

O O O

อยู่ฮ่องกง 7 ปี.....2528 จึงได้มีโอกาส

เดินทางมาเมืองไทย ครั้งแรกเปิดคลินิกวิชาแพทย์แผนจีนรักษาด้วยการฝังเข็ม อยู่ย่านเพชรเกษม กทม. ต่อมามีคนรู้ว่าเป็นซินแสด้านฮวงจุ้ยด้วยจึงขอให้ไปดูฤกษ์ยามตั้งสุสาน...แล้วประสบความสำเร็จ ลูกหลานผู้ตายมีความเจริญรุ่งเรือง

ถึงปี 2530 จึงดำเนินการเป็นซินแสอย่างเต็มตัว รับดำเนินการให้ทั้งฮวงจุ้ยคนเป็นและฮวงจุ้ยคนตาย และได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง หลายคนมาสมัครเป็นลูกศิษย์ จึงได้เปิดการเรียนการสอนวิชาฮวงจุ้ย เพื่อให้นำเอาความรู้ไปปรับใช้เป็น แนวทางให้ชีวิตและอาชีพ ปัจจุบันมีศิษย์หลายพันคนกระจายอยู่ทั่วเมืองไทย

ศิษย์ผู้สนใจศาสตร์ฮวงจุ้ยรับการถ่ายทอดวิชา.

ศิษย์ผู้สนใจศาสตร์ฮวงจุ้ยรับการถ่ายทอดวิชา.


O O O

หลังวันตรุษ....ซึ่ง เข้าสู่ศกใหม่ของจีน ซึ่งเข้าสู่ปีกะโหงวหรือปีม้าเมืองไทย ลิขิตของดวงดาวเปลี่ยนทิศทาง ความมงคลจะเปลี่ยนไปตามลิขิตของดวงดาว

ซินแสตั้งกวงจือจึงจะเปิดถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจได้นำเอาความรู้ด้านฮวงจุ้ยไปปรับเสริมโชคลาภ ให้กับชีวิตโดยจะสอนเฉพาะวันอาทิตย์ แต่ก็จะให้เต็มสูตรเต็มตำรา

ส่วนผลลัพธ์จะ เจ๋งหรือเจ๊ง ก็ขึ้นอยู่กับว่า...

ผู้เรียนรู้จะ เข้มขลังและตั้งใจจริง ขนาดไหน...!!


ก้อง กังฟู// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.