ม.กรุงเทพ จัดประชุมนานาชาตินวัตกรรมผู้ประกอบการ
 


ม.กรุงเทพ จัดประชุมนานาชาตินวัตกรรมผู้ประกอบการ


ม.กรุงเทพ จัดประชุมนานาชาตินวัตกรรมผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ ICIE-2014 นักวิชาการชั้นนำทั่วโลกเข้าร่วมงาน...

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 57 ดร.วิน เซนต์  ริบิแอร์  ผู้อำนวยการสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IKI-SEA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IKI-SEA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “2nd International Conference on Innovation and Entrepreneurship: ICIE-2014”  ซึ่งได้รับเกียรติจากนักวิชาการ นักวิจัย พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบันชั้นนำทั่วโลก เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและกรณีศึกษาในสาขาที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 6-7 ก.พ. 57 ณ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ขอเชิญผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://academic-conferences.org/icie/icie2014/icie14-home.htm// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.