กสท.เคาะวันเลือกช่องทีวีดิจิตอล27ม.ค.
 


กสท.เคาะวันเลือกช่องทีวีดิจิตอล27ม.ค.


กสท.เคาะวันเลือกช่องทีวีดิจิตอล27ม.ค.

บอร์ด กสท. กำหนดวันเลือกหมายเลขช่องทีวีดิจิตอล และชี้แจงเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตสำหรับผู้ชนะการประมูล 27 ม.ค....

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการ กสท. เมื่อวันที่ 12 มกราคม ว่า กสท. กำหนดการเลือกหมายเลขลำดับการให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติและการชี้แจงเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับผู้ชนะการประมูลในวันที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น.

อีกทั้ง อนุมัติคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือ กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 5 ราย ประกอบด้วย บริษัท เมเจอร์ เทเลวิชั่น ไทย จำกัด, บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด, บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ จำกัด, บริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และบริษัท ไอ สแตท จำกัด อย่างละ 1 รายการ

และมีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 61 ราย แบ่งเป็นกิจการบริการธุรกิจ 56 ราย สาธารณะ 3 ราย และชุมชน 2 ราย รวมทั้งสิ้นถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ 3,765 ราย

นอกจากนี้ อนุมัติร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อเห็นชอบก่อนนำไปรับฟังความคิดเห็นต่อไป// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.