ปตท.ปลูกฝังเด็ก อนุรักษ์พลังงานผ่านยุคไดโนเสาร์
 


ปตท.ปลูกฝังเด็ก อนุรักษ์พลังงานผ่านยุคไดโนเสาร์


ปตท.ปลูกฝังเด็ก อนุรักษ์พลังงานผ่านยุคไดโนเสาร์

ปตท. เปิดคลังน้ำมันพระโขนง ชวนเด็กๆ "ตะลุยฝันวันเด็ก จากไดโน..สู่..เทคโนบอท" ปลูกฝั่งการอนุรักษ์พลังงานผ่านยุคไดโนเสาร์...

“ไดโนเสาร์” สายพันธ์ุต่างๆ สร้างเสมือนจริง นำมาจัดแสดงที่คลังน้ำมันปตท.พระโขนง เพื่อเป็นตัวแทนของการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแหล่งที่มาของปิโตรเลียมใต้พื้นพิภพที่เกิดจากซากพืช ซากสัตว์ทับถมมานานนับหลายพันล้านปี จนกลายมาเป็นพลังงานให้มนุษย์ในยุคปัจจุบันได้ขุดเจาะขึ้นมาใช้

งานนี้สร้างความตื่นตาให้กับเด็กๆ ที่ได้เห็นไดโนเสาร์ตัวจริงเป็นครั้งแรก ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ไดโนเสาร์จำลอง แต่ก็ร่วมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างสนุกสนาน

ส่วน "เทคโนบอท” ก็คือ แบบจำลองหุ่นยนต์ที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน และการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดงาน ตะลุยฝันวันเด็ก  “จากไดโน...สู่...เทคโนบอท” เพื่อให้เยาวชนได้สนุกสนานควบคู่กับการเรียนรู้เรื่องราวของพลังงาน รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องปลูกฝังความรู้ความเข้าใจตั้งแต่วัยเด็ก

งานนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวของการผลิตพลังงานด้วย โดยมีโซนความรู้ เช่น โซนสำรวจและขุดเจาะ  โซนการกลั่น โซนโมเลกุล โซนผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติก และ โซนเทคโนบอท เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเลียม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มีกิจกรรมจำลองพื้นที่ให้ เป็นถนนเพื่อให้เด็กๆ และเยาวชน ได้ขับขี่รถมอเตอร์ไฟฟ้าไปตามถนนจำลอง เพื่อเรียนรู้กฎจราจรอย่างง่าย สนุกสนานกับสถานการณ์จำลองการแวะเติมน้ำมัน ปตท.และเติมก๊าซ NGV ตามสถานีบริการที่จัดจำลองขึ้น.

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.