บราเดอร์ผุด โฮโลแกรม ให้ลูกค้าเช็กคุณภาพก่อนซื้อ
 


บราเดอร์ผุด โฮโลแกรม ให้ลูกค้าเช็กคุณภาพก่อนซื้อ


บราเดอร์ผุด โฮโลแกรม ให้ลูกค้าเช็กคุณภาพก่อนซื้อ

บราเดอร์ เปิดตัวระบบใหม่ "โฮโลแกรม" ให้ลูกค้าตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าก่อนซื้อ ผ่านการสแกนรหัสหรือกรอกรหัสผ่านออนไลน์ หวังแก้ปัญหาซื้อสินค้าปลอมโดยไม่รู้…

บราเดอร์ ประกาศเปิดตัว "โฮโลแกรมรับประกันสินค้าแท้ 100%" ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบสินค้าแบบใหม่ ซึ่งจะใช้งานทั่วโลกและเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบฉลากโฮโลแกรมสัญลักษณ์ดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์หรือสมาร์ทโฟนก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าดังกล่าวเป็นวัสดุการพิมพ์ของแท้และได้มาตรฐานของบราเดอร์ ซึ่งเครื่องหมายดังกล่าวจะติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ของวัสดุการพิมพ์ต่างๆ ของบราเดอร์ อาทิ หมึกพิมพ์ (Ink Cartridges) โทนเนอร์ (Toner) ตลับแม่พิมพ์ (Drum)

ทั้งนี้ บราเดอร์ได้พัฒนา "โฮโลแกรม" เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการซื้อสินค้า ว่าเป็นของแท้มีคุณภาพและมาตรฐานจากบราเดอร์ เพื่อลดปัญหาจากกรณีที่ลูกค้าไปซื้อสินค้าปลอมและเกิดปัญหาในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์ เนื่องจากผู้ซื้อไม่ทราบว่าสินค้าดังกล่าวเป็นของปลอมหรือสินค้าลอกเลียนแบบ

สำหรับวิธีการตรวจสอบว่าสินค้าใด คือ สินค้าแท้ถูกลิขสิทธิ์นั้น ลูกค้าสามารถตรวจสอบด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ โดยสัญลักษณ์รับประกันของบราเดอร์จะประกอบด้วย ฉลากโฮโลแกรมถูกติดไว้ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบโดยการสแกนรหัส (Data Matrix Code) ผ่านทางสมาร์ทโฟน หรืออีกวิธีหนึ่งคือการกรอกเลขรหัสสินค้า (ID Number) ผ่านทาง www.brother.com/id นอกจากนี้ หากลูกค้าพบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ของบราเดอร์ ก็สามารถแจ้งไปยังบราเดอร์ได้โดยตรงอีกด้วย.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.