กทค.เตรียมออกกม.สเปซไลเซนส์และ4จีรับการประมูลปลายปี
 


กทค.เตรียมออกกม.สเปซไลเซนส์และ4จีรับการประมูลปลายปี


กทค.เตรียมออกกม.สเปซไลเซนส์และ4จีรับการประมูลปลายปี

กทค. เตรียมแก้ไขกฎหมาย หรือ ออกกฎหมายใหม่ สเปซ ไลเซนส์ สร้างความชัดเจนดูแลกิจการดาวเทียม เพราะต้องมีการเปิดประมูล พร้อมออกประกาศรองรับบริการ 4จี ที่จะประมูลในปีนี้...

นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. เปิดเผยว่า กทค. อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลกิจการดาวเทียม โดยอาจยกร่างพระราชบัญญัติ หรือ พ.ร.บ.ดาวเทียมใหม่ ส่วนอีกแนวทาง คือ ปรับปรุงกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจาย เสียง วิทยุโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 หรือ พ.ร.บ.กสทช. และ พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544  ให้ครอบคลุมกิจการดาวเทียม เพื่อให้เกิดความชัดเจน เพราะปัจจุบัน กทค. ไม่สามารถกำกับดูแลกิจการดาวเทียมได้เต็มที่ เนื่องจากไม่มีกฎหมายดาวเทียมโดยเฉพาะ ส่งผลให้การพิจารณาให้ใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการดาวเทียม ต้องอิงกับ พ.ร.บ.กสทช. และ พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับไม่ได้กำหนดขอบข่ายในการกำกับกิจการดาวเทียม ทำให้การออกกฎกติกาต่างๆ เป็นไปได้ยาก

สำหรับปัญหาปัจจุบันของกิจการดาวเทียม ยังไม่มีการกำหนดรูปแบบกิจการที่ชัดเจนว่าเป็นกิจการที่ใช้คลื่นความถี่ที่เปิดประมูลหรือไม่ เนื่องจาก กทค. ได้วางรูปแบบการให้ใบอนุญาต หรือ ไลเซนส์ไว้ คือ ภาคพื้นดิน หรือ เอิร์ธ ไลเซนส์ และภาคอวกาศ หรือ สเปซ ไลเซนส์ โดย กทค. มีสิทธิ์ให้ไลเซนส์เฉพาะภาคพื้นดิน และระบุว่าภาคอวกาศเป็นเรื่องที่ต้องเจรจาร่วมกันกับประเทศอื่นๆ ขณะที่นักวิชาการ เห็นว่า กิจการดาวเทียมต้องเปิดประมูล โดยคาดว่า จะมีแนวทางที่ชัดเจนภายในปีนี้

นอกจากนี้ กทค. จะเร่งสรุปรูปแบบการประมูลคลื่นความถี่ที่จะเปิดให้บริการ 4 จี โดยจะเป็นการประมูลในลักษณะคลื่นควบ 900 และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ พร้อมกันในครั้งเดียว และคาดว่าการประมูลจะเกิดขึ้นภายในไตรมาส 3 ของปี 2557 ขณะเดียวกัน จะทยอยออกประกาศต่างๆ เพื่อรองรับบริการ 4 จี อาทิ ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม เพื่อจัดเตรียมเลขหมายโทรคมนาคมให้มีความคล่องตัว ประกาศ เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เพื่อกำหนดแนวทางการพิจารณาว่าการกระทำใดบ้างที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และปรับปรุงประกาศ เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.