นที ทวีต ย้ำ! เข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประมูลทีวีดิจิตอล
 


นที ทวีต ย้ำ! เข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประมูลทีวีดิจิตอล


นที ทวีต ย้ำ! เข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประมูลทีวีดิจิตอล

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. ย้ำผลประชุมบอร์ดเห็นชอบเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบประมูลทีวีดิจิตอล ตลอดการประมูล 26-27 ธ.ค.นี้...

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว (@DrNateeDigital) ว่า การประชุม กสท. 23 ธ.ค.56 มีการพิจารณาเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประมูลคลื่นความถี่โทรทัศน์ ระบบดิจิตอลบริการธุรกิจ เพื่อให้การประมูลคลื่นความถี่เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ กสท. จึงพิจารณาให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย

ประการแรก คือ การกำหนดรหัสผ่าน (Password) ทั้งในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการประมูล ครั้งนี้ การเก็บรักษารหัสผ่าน (Password) ดังกล่าว ให้แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งดูแลโดย สนง.กสทช. อีกส่วนดูแลโดย บมจ.กสท โทรคมนาคม

ประการที่สอง กำหนดรหัสผ่านโปรแกรมการประมูลทั้งในส่วนของระบบบริหารจัดการ (Administrative) และระบบการประมูล (Auctioneer) การเก็บรักษารหัสผ่าน ให้แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งดูแลโดย รองเลขาธิการ กสทช. และผู้อำนวยการกลุ่มงานที่ดูแลห้องควบคุมการประมูล


ประการที่สาม ให้ บมจ.กสท โทรคมนาคม จัดให้มีโทรทัศน์วงจรปิด เฝ้าระวังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องมีการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิดเปิดเผยแก่สาธารณะตลอดเวลาการประมูล ให้เห็นว่าไม่มีการกลั่นแกล้งระหว่างการประมูล

ประการสุดท้ายให้มีการเก็บข้อมูลประวัติการเสนอราคา (Bid Log) ในแต่ละรอบ ตลอดระยะเวลาการประมูล เปิดเผยต่อผู้เข้าร่วมการประมูล โดยให้ผู้เข้าร่วมการประมูลที่สนใจสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมการตรวจสอบ Bid Log ในหมวดหมู่ที่ตนเองเข้าร่วมการประมูลได้รายละ 2 คน

โดยกำหนดให้มีการเปิดเผย Bid Log หลังจากการประมูลรอบสุดท้ายสิ้นสุดลงใน 27 ธ.ค.56 ตามเวลา และสถานที่ที่ สนง.กสทช. กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เข้าร่วมประมูลมากกว่า 1 รอบ เพราะอาจมีผู้เข้าร่วมประมูลรายอื่นศึกษากลยุทธ์ในการประมูลในรอบต่อไปได้ ผมคิดว่า กสท. ได้พยายามดำเนินการให้กระบวนการการประมูลมีความรอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายครับ.

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.