ปตท. เปิดระบบเติมน้ำมันอัจฉริยะลูกค้ากลุ่มรถขนส่ง
 


ปตท. เปิดระบบเติมน้ำมันอัจฉริยะลูกค้ากลุ่มรถขนส่ง


ปตท. เปิดระบบเติมน้ำมันอัจฉริยะลูกค้ากลุ่มรถขนส่ง

นายชวลิต พันธ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายปรีดา เยี่ยมสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด (SMK Logistics Co.,Ltd.) และ นายพจนารถ แสงพฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมเปิดระบบเติมน้ำมันอัจฉริยะ PTT Fill & Go ให้บริการลูกค้ากลุ่มรถขนส่งเป็นรายแรก ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมในการควบคุม และตรวจสอบการเติมน้ำมัน ในสถานีบริการน้ำมันที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยที่สุดในประเทศ ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ลดความผิดพลาดในการเติมน้ำมัน เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่าย และมีระบบความปลอดภัยสูง โดยมีแผนจะขยายสถานีบริการน้ำมันที่ติดตั้งระบบ พร้อมให้บริการ จำนวน 200 สถานี ภายในปี 2557 นี้

ระบบเติมน้ำมันอัจฉริยะ PTT Fill & Go ใช้การควบคุมการจัดการรถยนต์ด้วยระบบ RFID (Radio Frequency Identification) โดยจะจ่ายน้ำมันให้กับรถที่ติดอุปกรณ์วงแหวนพิเศษ หรือ Ring เท่านั้น โดย Chip ที่อยู่ในตัววงแหวนจะถูกบันทึกข้อมูลที่เป็นของรถเฉพาะแต่ละคัน หากข้อมูลไม่ตรงกันกับรถที่มารับบริการ จะไม่สามารถรับบริการได้ รวมทั้งยังมีการบันทึกข้อมูลของเลขทะเบียนรถ ประเภทของน้ำมันที่กำหนดให้เติม ปริมาณน้ำมันที่กำหนดให้เติมในแต่ละครั้ง แต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ และแต่ละเดือน ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบัญชีให้ลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า Fleet Card นับเป็นความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีระบบการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค และสร้างความพึงพอใจสูงสุด เป็นไปตามแนวคิดในการนำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นแนวทางที่ ปตท. ให้ความสำคัญ นอกเหนือไปจากภารกิจในการดูแลความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.