ปตท.-บางจากขึ้นราคาเบนซิน-แก๊สโซฮอล์-อี85
 


ปตท.-บางจากขึ้นราคาเบนซิน-แก๊สโซฮอล์-อี85


 ปตท.-บางจากขึ้นราคาเบนซิน-แก๊สโซฮอล์-อี85

รายงานข่าวจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แจ้งปรับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น อี 85 ปรับขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันที่ 21 ธันวาคม ส่วนน้ำมันดีเซลคงเดิม

 

สำหรับราคาน้ำมันใหม่มีดังนี้ เบนซิน 95 (จำหน่ายเฉพาะ ปตท.) ราคา 47.75 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.93 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.43 บาทต่อลิตร อี 20 ราคา 34.98 บาทต่อลิตร อี 85 ราคา 23.88 บาทต่อลิตร และดีเซล 29.99 บาทต่อลิตร

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.