ขนส่งทางบกให้จ่ายภาษีรถผ่านมือถือ
 


ขนส่งทางบกให้จ่ายภาษีรถผ่านมือถือ


ขนส่งทางบกให้จ่ายภาษีรถผ่านมือถือ

"กรมการขนส่งทางบก" รับชำระภาษีรถยนต์-รถมอเตอร์ไซค์ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแล้ว ครั้งละ 60 บาท...

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 56 นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมได้เปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านโทรศัพท์มือถือระบบเอไอเอส กับรถเก๋ง รถตู้ รถปิกอัพ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และไม่ใช้เชื้อเพลิงซีเอ็นจี หรือแอลพีจี ขณะที่รถจักรยานยนต์ให้ชำระได้ แต่ต้องมีอายุใช้งานไม่เกิน 5 ปี เพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการชำระภาษี โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้สมาร์ทโฟนในการทำธุรกรรมทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม ผู้ชำระเงินภาษีผ่านช่องทางนี้ จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ ไม่ถูกงดรับชำระภาษีรถประจำปี หรือระงับการใช้รถชั่วคราว ไม่ค้างชำระภาษีรถประจำปี หรือค้างชำระภาษีรถประจำปีได้ไม่เกิน 3 ปี และต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่ยังไม่สิ้นความคุ้มครอง โดยสามารถจ่ายได้ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระภาษีรถประจำปีครั้งถัดไปไม่เกิน 3 เดือน

“การเพิ่มช่องทางรับชำระภาษีครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด โดยจะต้องทำผ่านโทรศัพท์มือถือเฉพาะเครือข่ายเอไอเอส และติดตั้งโปรแกรมการชำระภาษีรถประจำปีไว้บนมือถือ ผ่านทางเพลย์ สโตร์ ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และลงทะเบียนตามที่ระบบกำหนด เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ใช้งานและข้อมูลเกี่ยวกับรถ ก่อนระบุทะเบียนรถที่ต้องการชำระพร้อมชื่อ-ที่อยู่ จัดส่งเอกสารกลับ และเลือกวิธีการชำระผ่านบริการเอ็มเปย์” อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระภาษีรถประจำปี จะได้รับใบเสร็จรับเงิน พร้อมเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปี และกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถภายใน 7 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงครั้งละ 60 บาท ผู้สนใจชำระภาษีดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th หรือ http://elaw.dlt.go.th// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.